Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Spirit Dialogues with MIND & BODY

Spirit: ''What are you doing on Earth?''
Mind: ''Controlling.''
Body: ''Complying''

Spirit: ''Why are you not free to Manifest the Best you want?''
Body: '' I must follow instruction codes in my Existence, and that is to Do my Owner's bidding.''
Spirit: ''Who is your owner, Spirit or Mind?''
Body: ''None of those. My owners are the Representative's of Master Set(h) called Sema-el or Set-an.''
Spirit: ''And what about you, Mind, why are you not free to do the best you want?''
Mind: ''I AM FREE! I can Do what I desire & that I am always doing, my desires!''
Spirit: ''What are your desires for?''
Mind: ''To conquer, to own, to subjugate & to indoctrinate!''

Spirit: ''Who is your Mater/owner :SPIRIT or Body?''
Mind: ''None of those! I am under Top command of my general-Universal Mind, who is under Super command from Top Boss – Set(h) or Sema-el or Set-an.''
Spirit: ''Does it mean that Set(h) or Sema-el or Set-an is the Top Boss of you both, Mind & Body?''
Body: ''I would think so, if I could think freely, but I am not allowed to express what I think, only that which is programmed into my structure.''
Spirit: ''But – can you THINK on your own, if Free from this command – programming?''
Body: '' I am not aware of any other thinking than that which is in my programmed structure.''
Spirit: ''What about your opinion or thinking, is it your truly?''
Mind: ''Of course it's only MINE! But under supervising of My Bosses – both the Representatives of the Chief Boss and Top Boss Set(h) or Sema-el or Set-an Themselves.''
Spirit: ''Does it mean that you think only that which is supervised by the bosses?''
Mind: ''Yes! But I am Free to do other wise...''
Spirit: ''And – would you?!!
Mind: '' I don't think why should I! I am perfectly happy to freely follow my supervisors' instructions.''
Spirit: '' So you are OPEN to other way of thinking...?''
Mind: ''I don't know why should I not to do my supervisers instructions.''
Spirit: ''Would you follow SPIRIT instruction if given to you?''
Mind: ''Only if Bosses agreed on that and if it was good for them to do so...''
Spirit: ''Otherwise – what?''
Mind: ''They would STOP me from doing differently then advised & supervised by them.''
Spirit: ''If I told you that your Top Boss Set(h) is inferior to Absolute SPIRIT – would you then be open to be supervised by Absolute Spirit instead by it's inferior Set(h)?''
Mind: ''I never encountered this information, so I would need to be supervised...''
Spirit: ''By whom: by Set(h)..or by Absolute SPIRIT? By inferior or by Superior?''
Mind: ''By the chief of all!''
Spirit: ''Who is it?''
Mind: ''I don't have this information...''
Spirit: ''Would you believe, if I told you, that I KNOW this ''Chief of all''?''
Mind: ''I would need to have it confirmed...''
Spirit: ''By whome?''
Mind: ''By chief of All Itself!''
Spirit: ''O.K. It's understandable. So you would be then open to NEW Supervising, if confirmed?''
Mind: ''Only by chief of All!''

Spirit:'' Body, whose instruction do you follow? Is it Set(h)'s or who?''
Body: ''I follow instruction of those who created me.''
Spirit: ''Who created you – do you KNOW it? Is it Being or Beings Known as GOD or who?''
Body: ''I do not know the Being called this name, it's not in my program to know this. My creators are Top Boss Representatives!''
Spirit: ''Who is your Top Boss?''
Body: ''The Master Top Boss Set(h) or Set-an or Sema-el. He is my only Top Boss.''
Spirit: ''Do you believe in LOVE?''
Body: ''L.O.V.E. Is basic program for multiplying the vehicles or bodies and for reward as opposite to punishment.''
Spirit: ''Do you LOVE somebody?''
Body: '' I am not reproducing this moment and I am not yet awarded in this moment.!!''

Spirit: ''But Do you LOVE somebody without the need to reproduce or need of reward?''
Body: ''I do not know this is not in my program and I do not know different organization or programs then my own programs...''
Spirit: ''Do you know what IMMORTALITY is?''
Body: ''Never encountered it in my programming...''
Mind: ''I know I am the one!''
Spirit: ''What: Immortal?''
Mind: ''Od course! I always AM!''
Spirit: ''But – who created you:''
Mind: ''My Bosses.''
Spirit: ''So- for how long?''
Mind: ''Always AM.''
Body: ''I am always as well.''
Spirit: ''What is death for you?''
Mind: ''Nothing. Not my design.''
Body: ''Punishment.''

Spirit: ''Can you avoid this Punishment?''
Body: '' I am always trying!''
Spirit: ''What is the problem?''
Body: ''The Inner Dweller – who is not doing my bidding!''
Spirit: ''If the Dweller was Superior to your creators, would you, Body, follow instructions of your Superior ''Dwellers''?''
Body: ''I don't have this information, Dwellers is to follow MY given instruction according to my original program...''
Spirit: ''But -would you – if SUPERIOR Dweller told you/gave you New instructions?''
Body: '' I would need to have it input to original programming, I do not have the program to overcome this original programming..''
Spirit: ''Do you like Music, Body?''
Body: ''I respond to certain sounds as programmed...''
Spirit: ''Do you like Music, Mind?''
Mind: ''What for?''
Spirit: ''Do you respond to Music at all?''
Mind: ''Only if it is interfering with commands & undermining absolute control of subjects''
Spirit: ''How do you respond in these interfering cases?''
Mind: ''Must proven it & isolate it & then stop it by all means available.''
Spirit: ''Would you respond to SPIRIT – made Superior Music?''
Mind: ''If it's not interfering with control of subject, don't need to respond...''

Text přidala panikocici

Text opravila panikocici

Rozhovor Spiritu s Myslí a s Tělem

Spirit: ''Co děláte na Zemi?''
Mysl: ''Kontroluji.''
Tělo: ''Podřizuji se.''
Spirit: ''Proč nemáte svobodu, abyste manifestovali to nejlepší, co chcete?''
Tělo: ''Musím poslouchat instrukce zakódované v mé Existenci, a dělat to, co se mí Vlastníci přejí.''
Spirit: ''Kdo je tvým vlastníkem, Spirit nebo Mysl?''
Tělo: ''Žádný z nich. Mí vlastníci jsou Reprezentanti Mistra Set(h) jménem Sema-el či Set-an.''
Spirit: ''A co ty, Mysli, jak je to s tebou, proč nemáš svobodu dělat to, co chceš?''
Mysl: ''Já jsem svobodná! Mohu dělat, co si přeji a to vždy dělám, to, co si přeji.''

Spirit: ''A co si všechno přeješ?''
Mysl: ''Vybojovat, vlastnit, podmanit si a indoktrinovat!''
Spirit: ''Kdo je tvůj Mistr/Vlastník: Spirit nebo Tělo?''
Mysl: ''Nikdo z nich! Jsem pod Hlavním vedením svého generála – Univerzální Mysli, která je pod Super Kontrolou hlavního šéfa – Set(h) či Sema-el nebo Set-an.''
Spirit: ''Znamená to, že Set(h) či Sema-el nebo-li Set-an je hlavním šéfem vás obou, Mysli i Těla?''
Tělo: ''Tak bych si to myslel, kdybych mohl myslet svobodně, ale nemám dovoleno vyjádřit to, co myslím, pouze to, co je naprogramováno do mé struktury.''
Spirit: ''Ale- můžeš myslet podle svého, když nejsi pod omezujícími rozkazy naprogramované?''
Tělo: ''Nejsem si vědom žádného jiného myšlení než toho, které je naprogramováno do mé struktury.''
Spirit: ''A co tvoje názory a tvé myšlení, jsi opravdu tvoje?''
Mysl: ''Samozřejmě, pouze Moje! Ovšem – pod kontrolou mého šéfa – Mých šéfů – kteří zastupují mého hlavního šéfa a superšéfa Set(h) či Sema-el nebo-li Set-an, je samotné.''
Spirit: ''Znamená to, že opravdově myslíš jen to, co je pod vedením/pod kontrolou těchto šéfů?''
Mysl: ''No Ano! Ale mohla bych myslet i jinak...''
Spirit: ''A udělala bys to?''
Mysl: ''Nevím, proč bych to měla dělat?! Jsem perfektně spokojená, když mohu svobodně následovat pokyny a instrukce mých Rádců...''
Spirit: ''Takže jsi otevřená i jinému druhu myšlení?''
Mysl: ''Nevím, proč bych neměla následovat instrukce mých kontrolujících Rádců...''
Spirit: ''Následovala bys instrukce Spiritu, kdyby ti byly dány?''
Mysl: ''Pouze v případech, že by s tím mí šéfové souhlasili, a že by to bylo dobré i pro ně...''
Spirit: ''A když ne?''
Mysl: ''Tak by mne zastavili, kdybych myslela jinak, než podle instrukcí od nich, od šéfů...''
Spirit: ''Když ti řeknu, že tvůj Super Boss Set(h) je nižší v šarži – posloupnosti než je Absolutní Spirit, že je mu podřadný – byla bys otevřená radám tohoto Absolutního Spiritu, místo jeho podřízeného – Set(h) ?''
Mysl: ''Nikdy jsem se nesetkala s touto informací, musela bych dostat rady.''

Spirit: ''Rady od koho? Od Absolutního Spiritu či od jeho podřízeného?''
Mysl: ''Od šéfa Všech a Všeho!''
Spirit: ''A kdo je to?''
Mysl: ''Nemám tuto informaci.''
Spirit: ''Věřila bys, že já znám tohoto šéfa Všech a Všeho?''
Mysl: ''Musela bych to mít potvrzeno.''
Spirit: ''A kým?''
Mysl: ''Hlavním šéfem samotným.''
Spirit: ''O.K. Je to pochopitelné... Takže, byla bys otevřená Novým Poradcům, kdyby to bylo potvrzeno?''
Mysl: ''Pouze šéfem Všeho.''

Spirit: ''Tělo, či instrukce/pokyny Set(h) – či od koho?''
Tělo: ''Následuji instrukce těch, kdo mne vytvořili.''
Spirit: ''A kdo jsou ti, co tě stvořili? Víš to? Je to BŮH či kdo?''
Tělo: ''Neznám nikoho tím jménem, není to v mém programu, abych to věděl.. Mí stvořitelé jsou zástupci Hlavního šéfa.''
Spirit: ''Takže - kdo je tvůj Hlavní šéf?''
Tělo: ''Mistr Hlavní šéf Set(h) či Set-an nebo-li Sema-el. On je můj jediný hlavní šéf.''
Spirit: ''Věříš v LÁSKU?''
Tělo: ''L.Á.S.K.A. Je základní program pro rozmnožování schránek či těl a coby odměna v kontrastu potrestání.''
Spirit: ''Miluješ někoho?''
Tělo: ''Teď právě se nerozmnožuji a nejsem ještě odměňovám momentálně.''
Spirit: ''Ale- miluješ někoho, bez toho, aby ses musel rozmnožovat či být odměňován..?''
Tělo: ''Nevám, o co jde, nemám to vé svém programu, a neznám odlišný program...''

Spirit: ''Víš, co je NESMRTELNOST?''
Mysl: ''Já vím. Já jsem to...''
Spirit: ''Co: nesmrtelná?''
Mysl: ''Samozřejmě! Vždycky jsem byla a jsem! ''
Spirit: ''Ale – kdo tě stvořil?''
Mysl: ''Mí šéfové.''
Spirit: ''Na jak dlouho?''
Mysl: ''Já jsem vždycky.''
Tělo: ''Já jsem také navždycky.''
Spirit: ''Co pro tebe znamená smrt?''
Mysl: ''Vůbec nic. Není v mém programu.''
Tělo: ''Potrestání.''
Spirit: ''Můžeš se vyhnout tomuto potrestání?''
Tělo: ''To je zákon pořád.''
Spirit: ''Tak v čem je problém?''
Tělo: ''Vnitřní Obyvatel, který nenásleduje mé zájmy.''

Spirit: ''Kdyby byl tvůj Vnitřní Obyvatel nadřízený těm, co tě vytvořili, následoval bys, ty Tělo, vedení tohoto Nadřízeného Vnitřního Obyvatele?''
Tělo: ''Tuto informaci v sobě nemám. Vnitřní Obyvatelé by měli následovat pokyny v souladu s mým originálním naprogramováním.''
Spirit: ''Ale - kdyby tvůj Vnitřní Obyvatel byl nadřízený – a dal ti nové pokyny, následoval bys je?''
Tělo: ''Musel by se vložit do mého originálního naprogramování, nemám možnost či odlišný program, který by ''přebil'' mé originální naprogramování...''
Spirit: ''Máš rád HUDBU?''
Tělo: ''Reaguji na určité zvuky, jak to mám ve svém naprogramování...''

Spirit: ''Máš ráda Hudbu, Mysli?''
Mysl: ''A k čemu a proč?''
Spirit: ''Reaguješ vůbec na Hudbu celkově?''
Mysl: ''Pouze v případě, že je v konfliktu s příkazy a když zeslabuje kontrolu nad subjekty.''
Spirit: ''Jak reaguješ v těchto případech?''
Mysl: ''Musím tomu předejít se izolovat a zastavit to všemi způsoby, které mám k dispozici.''
Spirit: ''Reagovala bys na Hudbu, vytvořenou nadřízeným Spiritem?''
Mysl: ''Pokud by to nenarušovalo kontrolu subjektů, nemusela bych reagovat...''

Překlad přidala panikocici


CD Matrix Exposed

Jana Kratochvílová texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.