Playlisty Kecárna
Reklama

Ya Viddam - text

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Він хотів би впасти ,коли цей сніг
Щоби він потоком збивав із ніг
Щоби він лежав опівнічним тлом
Глибоким наче псалом
Я хотівби відчути початок кінця
На сторожених рисах її лиця
В темряві, що ховає її ходу
В снігові ,на який я впаду
Я віддам всі слова свої
Тому хто любить її
Я віддам всі свої слова
Тому ,кого любить вона
У таємної мови нічне стебло,
В нас із нею стільки всього було,
Що я охоче віддав би
Слова свої
Тому, хто любить її!..
Я віддам всі слова свої
Тому хто любить її
Я віддам всі свої слова
Тому ,кого любить вона
Я віддам всі слова свої
Тому хто любить її
Я віддам всі свої слова
Тому ,кого любить вона
Я віддав!.. Я віддав!..
Я віддав!.. Я віддав!..
І коли б вона
Прокидалася вночі,
І всміхалася б в тишу
За вікнами, чи
Видивлялася світло
В темній воді,
Я любив би її!..
І тоді
Я віддам всі слова свої
Тому хто любить її
Я віддам всі свої слова
Тому ,кого любить вона
Я віддам всі слова свої
Тому хто любить її
Я віддам всі свої слова
Тому ,кого любить вона
-----------
Vin khotiv by vpasty ,koly tsey snih
Shchoby vin potokom zbyvav iz nih
Shchoby vin lezhav opivnichnym tlom
Hlybokym nache psalom
Ya khotivby vidchuty pochatok kintsya
Na storozhenykh rysakh yiyi lytsya
V temryavi, shcho khovaye yiyi khodu
V snihovi ,na yakyy ya vpadu
Ya viddam vsi slova svoyi
Tomu khto lyubytʹ yiyi
Ya viddam vsi svoyi slova
Tomu ,koho lyubytʹ vona
U tayemnoyi movy nichne steblo,
V nas iz neyu stilʹky vsʹoho bulo,
Shcho ya okhoche viddav by
Slova svoyi
Tomu, khto lyubytʹ yiyi!..
Ya viddam vsi slova svoyi
Tomu khto lyubytʹ yiyi
Ya viddam vsi svoyi slova
Tomu ,koho lyubytʹ vona
Ya viddam vsi slova svoyi
Tomu khto lyubytʹ yiyi
Ya viddam vsi svoyi slova
Tomu ,koho lyubytʹ vona
Ya viddav!.. Ya viddav!..
Ya viddav!.. Ya viddav!..
I koly b vona
Prokydalasya vnochi,
I vsmikhalasya b v tyshu
Za viknamy, chy
Vydyvlyalasya svitlo
V temniy vodi,
YA lyubyv by yiyi!..
I todi
Ya viddam vsi slova svoyi
Tomu khto lyubytʹ yiyi
Ya viddam vsi svoyi slova
Tomu ,koho lyubytʹ vona
Ya viddam vsi slova svoyi
Tomu khto lyubytʹ yiyi
Ya viddam vsi svoyi slova
Tomu ,koho lyubytʹ vona

Text přidala Furesta

Video přidala Furesta

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ne Moya

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.