Playlisty Akce
Reklama

Child Of Sin (feat. Till Lindemann) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When I was four years old
I thought that love
Was unpredictable
When I was twelve years old
I knew that love
Was unsexual
Když mi byly čtyři roky
Myslela jsem, že láska
Bylo nepředvídatelné
Když mi bylo dvanáct let
Tu lásku jsem znal
Byl nesexuální
Where do I begin?
Where do I begin?
I'm not exceptional
Where do I begin?
Where do I begin?
I'm not a child of love
Kde mám začít?
Kde mám začít?
Nejsem výjimečný
Kde mám začít?
Kde mám začít?
Nejsem dítě lásky
I am a child of sin
Sin
Sin
Sin
I am a child of sin
Sin
Sin
jsem dítě hříchu
Hřích
Hřích
Hřích
Jsem dítě hříchu
Hřích
Hřích
When you were nine years old
We terrorized these streets
From dusk till dawn
But when I turned sixteen
My dirty hands would bleed
From banging at your door
Když ti bylo devět let
Terorizovali jsme tyto ulice
Od soumraku do úsvitu
Ale když mi bylo šestnáct
Moje špinavé ruce by krvácely
Od bouchání na vaše dveře Kde mám začít?
Where should I begin?
Where should I begin?
I'd seen it all before
And it will never end
It will never end
You're not a child of love

Kde bych měl začít?
Už jsem to všechno viděl
A nikdy to neskončí
Nikdy to neskončí
Nejsi dítětem lásky
You're a child of sin
Sin
Sin
Sin
You're a child of sin
Sin
Sin
Sin
jsi dítětem hříchu
Hřích
Hřích
Hřích
Jsi dítě hříchu
Hřích
Hřích
Hřích
There's nothing inside of me
So what will become of me?
I don't need your sympathy
Ve mně nic není
Takže co se mnou bude?
Nepotřebuji tvůj soucit
You're a child of sin
Sin
Sin
Sin
I am a child of sin
Sin
Sin
Jsi dítě hříchu
Hřích
Hřích
Hřích
Jsem dítě hříchu
Hřích
Hřích
Now, twenty-nine years old
And I know your love was unacceptable
Teď, dvacet devět let
A vím, že tvoje láska byla nepřijatelná

Text přidal TheMira

Video přidal TheMira

Překlad přidal TheMira

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Child of Sin

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.