Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

One Day - text, překlad

playlist

Hi, my name is Sky Blue and one day
I wish I lived in Disneyland and everybody would be happy.
Bye.

One day I'll be floating in the sky flying
like a bird looking down at you. Wonder why I'm up
Here
And I am not down there and all the people
that I miss and the family the ones who really care.
Living through my music; living through my voice
being loved every time someone grooves it.
One day is going to be the last time I hear my voice on the track.
Now one day not a worry in the world no stress
no nothing just miss my girl
Now you tell me why we got to die if god creates us
then he kills us at the same time.
Why do I ask myself why one day I'll be dead and gone
and miss all the things that I love and
Adore?
I know I hurt when I see you there.

One day, one day, people will be walking on water.
One day, one day, the human race will never die.
One day, one day, we will fly around in flying saucers.
One day, one day, freedom will be legalized.
One day: one day: one day:One day I am going to invent a new drug disconnect
from the system just unplug.
Buy a pop gun; shoot a peace love drop a love bomb
and give the world a hug.
One day I won't have to fear a cop, or a security guard
what a dope beat drop.
One day I want to body surf a rainbow,
swim through a room of clouds blow an end-o.
I want to elevate and unify mankind.
Everybody is just walking in the sunshine.
One day there'll be a block party for the world
and I'll never have to be away from my girl.
One day I plan a cherry orgasm infiltrate
the atmosphere so everybody has one.
Come together, a global climax, just imagine a universal sun splash.


One day, one day, people will be walking on water.
One day, one day, the human race will never die.
One day, one day, we will fly around in flying saucers.
One day, one day, freedom will be legalized.
One day:one day:one day:I hope one day people will say I was a good guy and every time they were around me I made them
Smile.
But in the close future I hope to raise my family
in a society full of suburban noise families.
And So I hope one day soon we will make a change
and when I'm dead I hope my life I didn't
Live in vain.
I know in my heart that I tried to live right
and I will fight to the death until freedom is
Legalized.
Then I know one day my kids will have a chance
to raise children of their own and own their
Own lands.
And when this day comes I hope I am still alive
to see the dream we envision finally realized.
Yes one day I think we'll all recognize
the government's a big pain infiltrated with lies.
And on this day we need to make a decision:
we going to follow the blind or the people with
Vision?

Text přidal DevilDan

Text opravil Jirvo4

Video přidal DevilDan

Ahoj, moje jméno je Sky Blue a jednoho dne
Přeji si abych žil v Disneylandu a všichni byli šťastní.
Čau.

Jednoho dne budu plachtit na nebi, lítat
jako pták koukat se dolu na tebe. Divit proč jsem nahoře
Tady
A nejsem tam dole a všichni lidé
kteří mi chybí a Rodina ti kteří se opravdu
starají.
Žiji skrze moji muziku, žiji skrze můj hlas
být milován pokaždé, když někdo to dráždí.
Jednoho dne to bude naposled co uslyším svůj
hlas na stopě.
Nyní jednoho dne žádné obavy světa, žádný stres
ne nic, pouze postrádám svoji holku.
Teď mi řekni proč musíme umřít jestli nás bůh
stvořil
tak potom nás zároveň zabíjí.
Proč se ptám sám sebe proč jednoho dne umřu
a budu pryč
a budu postrádat všechny věci které miluji
a obdivuji ?
I vím že to bude bolet až tě tam uvidím

Jednoho dne, jednoho dne, lidé budou chodit po vodě
Jednoho dne, jednoho dne, lidská rasa nikdy nevymře
Jednoho dne, jednoho dne, budeme lítat okolo v
létajících talířích.
Jednoho dne, jednoho dne, bude svoboda legalizována.
Jeden den; jeden den; jeden den;

Jednoho dne vynaleznu novou drogu
odpojit
od systému pouze odpojit.
Koupit popovou zbraň; střelit mír lásku shodit
bombu lásky.
a obejmout svět.
Jednoho dne se nebudu muset bát policie nebo
sekuriťáků
jaká droga se snižuje.
Jednoho dne chci aby tělo surfovalo duhu,
plavat skrze místnost mraku vyfouknout na konec.
Chci pozvednout a sjednotit lidstvo.
Každý jen kráčí v slunečním svitu.
Jednoho dne tu bude bloková party pro svět
a nikdy nebudu muset být pryč od své holky.
Jednoho dne plánuji proniknout třešňový orgasmus
do atmosféry tak aby každý měl jeden.
Přijít dohromady, globální vyvrcholení, jen si představte univerzální sluneční cáknutí.

Jednoho dne, jednoho dne, lidé budou chodit po vodě
Jednoho dne, jednoho dne, lidská rasa nikdy nevymře
Jednoho dne, jednoho dne, budeme lítat okolo v
létajících talířích.
Jednoho dne, jednoho dne, bude svoboda legalizována.
Jeden den; jeden den; jeden den;

Doufám jednoho dne lidé řeknou že jsem byl dobrý
a pokaždé když byli kolem mě tak jsem je
rozesmál.
Ale v blízké budoucnosti doufám založit rodinu
ve společnosti plné předměstkých hlučných rodin.
A tak doufám jednoho dne brzy to společně
změníme
a až budu mrtvý, doufám že jsem život nežil
zbytečně.
Vím ve svém srdci že jsem se snažil žít správně
a budu bojovat dokud svoboda nebude
legalizována.
Potom vím že moje děti budou mít šanci
vychovat svoje děti a vlastnit svoji
vlastní zemi.
A až tenhle den přijde tak doufám že budu furt na živu abych viděl jak svět o pozvednutí se konečně naplnil.
Ano jednoho dne myslím že všichni poznáme
že vláda je velká bolest infiltrovaná lži.
A toho dne musíme učinit rozhodnutí,
budeme následovat slepě nebo lidi
s vizí ?

Překlad přidal Jirvo4

Překlad opravil Jirvo4

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.