Playlisty Akce
Reklama

Evolution - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'm digging with my fingertips,
I'm gripping at the ground I stand upon.
I'm searching for fragile bones.
(Evolution)
Rýpu konečky prstů
Jsem poután k zemi, na které stojím
Hledám křehké kosti
(evoluce)
I'm never gonna be refined;
keep trying but I won't assimilate.
Sure, we have come far in time...
(Watch the bough break)
Nikdy nebudu vylepšený
zkoušejte to, ale já se nepřizpůsobím
Jistě, přišli jsme už dávno...
(sleduj prasknutí větve)
And I'm sorry I don't believe,
by the evidence that I see,
that there's any hope left for me...
It's evolution!
Just evolution!
A promiň, že nevěřím,
kvůli důkazům, které vidím,
že mi ještě zbývá naděje...
To je evoluce!
Jen evoluce!
And I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside!
A já, já se neodvážím popírat
Tu základní bestii uvnitř;
Je přímo tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužím zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, které je zamčené uvnitř!
Close up to get a real good view,
I'm betting that the species will survive.
Hold tight, I'm getting inside you...
(Evolution)
Trochu blíž, abych měl dobrý výhled,
Vsadím se, že druhy přežijí.
Drž pevně, dostávám se do tebe...
(Evoluce)
And when we're gonna find these bones,
they're gonna wanna keep them in a jar.
The number one virus
caused by procreation.
A když bychom našli tyhle kosti,
Oni by si je chtěli nechat ve sklenici.
Virus číslo jedna,
Způsobený stvořením.
And the planet may go astray;
in a million years they'll say
Those motherfuckers were all deranged!
It's evolution!
Just evolution!
A planeta se může ztratit,
Za milion let řeknou:
Všichni ti zkurvysyni byli nepříčetní!
To je evoluce!
Jen evoluce!
And I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside!
A já, já se neodvážím popírat
Tu základní bestii uvnitř;
Je přímo tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužím zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, které je zamčené uvnitř!
Take a look around... (take a look around...)
Nothing much has changed.
Take a look around... (take a look around...)
Nothing much has changed.
Take a look around!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Take a look around!
Nothing much has changed!
Take a look around!
Rozhlédni se...(rozhlédni se...)
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédni se...(rozhlédni se...)
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédni se!
Rozhlédni se!
Rozhlédni se!
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédni se!
Rozhlédni se!
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédni se!
Rozhlédni se!
Nic moc se nezměnilo.
Rozhlédni se!
I, I do not dare deny
the basic beast inside;
it's right here,
it's controlling my mind!
And why do I deserve to die?
I'm dominated by
this animal that's locked up inside
A já, já se neodvážím popírat
Tu základní bestii uvnitř;
Je přímo tady,
Ovládá to mou mysl!
A proč si zasloužím zemřít?
Já jsem ovládaný
tímto zvířetem, které je zamčené uvnitř!
Why? (why...)
Why do I deserve to die? (do i deserve to die)
(Why? Why?)
Proč? (proč...)
Proč si zasloužím zemřít? (zasloužím si zemřít)
(Proč? Proč?)

Text přidal danielson

Text opravila spiritoflove

Videa přidal DevilDan

Překlad přidal danielson

Překlad opravila JessYSixx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Untitled

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.