Playlisty Kecárna
Reklama

Fractured and Dazed - text, překlad

playlist Playlist
I'll never give your love
I'll never give your love away
Remember love
When we weren't so fractured and dazed
Nikdy nedám tvoji lásku
Nikdy nedám tvoji lásku pryč
Vzpomeň si na lásku
Když jsme nebyli tak zlomení a omámení
In a world
Where we try to hurt each other
I know you feel bad
For what you did and how you recovered
Ve světě
Kde se snažíme navzájem se zranit
Vím, že se cítíš špatně
Za to, co jsi udělala a jak ses zotavila
I'm a blessed man
Just to have touched your face
But then again
Who are you to make me replace that
Jsem požehnaný muž
Jen protože jsem se dotkl tvého obličeje
Ale hned poté
Kdo jsi, že po mně chceš, abych to nahradil
And if I was you
I would have done the same
When lies meant truth to you
It was you who loved the fame
A kdybych já byl tebou
Udělal bych to samé
Když lži jsou pro tebe pravdou
Byla jsi to ty, kdo miloval slávu
I'll never give your love
I'll never give your love away
Woah woah
I'll never give you up
No matter what you say
Woah woah
Nikdy nedám tvoji lásku
Nikdy nedám tvoji lásku pryč
Woah
Nikdy se tě nevzdám
I přes vše co řekneš
Woah woah
Blue eyes
And a flicker of wonder in you
Shadows of youth
Never a greater sorrow
Modré oči
a mihnutí podivení se v tobě
Stíny mládí
Nikdy větší žal
Five hundred years in the wild with you
Wouldn't be enough
We flying
Too crazy to imitate
Pět tisíc let v divočině s tebou
Nemohlo by být dost
Letíme
Příliš šíleně, než aby se to dalo napodobit
And if I was you
I would have done the same
When lies meant truth to you
It was you who loved the fame
A kdybych já byl tebou
Udělal bych to samé
Když lži jsou pro tebe pravdou
Byla jsi to ty, kdo miloval slávu
I'll never give your love
I'll never give your love away
Woah woah
Remember love, remember love
When we weren't so fractured and dazed
Nikdy nedám tvoji lásku
Nikdy nedám tvoji lásku pryč
Woah woah
Vzpomeň si na lásku, vzpomeň si na lásku
Když jsme nebyli tak zlomení a omámení
I'll never give your love
I'll never give your love away
I'll never give you up
No matter what you say
Woah woah
Nikdy nedám tvoji lásku
Nikdy nedám tvoji lásku pryč
Nikdy se tě nevzdám
I přes vše co řekneš
Woah woah
Never give you up
Never give, never give you up
So fractured and dazed
Nikdy se tě nevzdám
Nikdy nedám, nikdy se tě nevzdám
Tak zlomení a omámení
No no
So so fractured and dazed
Remember love
Ne ne
Tak zlomení a omámení
Vzpomeň si na lásku
You're so fractured and dazed Jsi tak zlomená a omámená
And if I was you
I would have done the same
A kdybych byl tebou
Udělal bych to samé

Text přidala Aije

Video přidala Aije

Překlad přidala Aije

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Let's Go Sunshine

Reklama

The Kooks texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.