Playlisty Kecárna
Reklama

Where I Belong - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I think I need a new tattoo
I want to influence an age group
Maybe 15 to 22
They like to do what they want to
Myslím, že potřebuji nové tetování
Chci ovlivnit věkovou skupinu
Možná od 15 do 22
Rádi dělají, co chcou
I want the right mix of innocence
And sustainable offense
My shoes are a personality
A fractal of my geometry
Chci ten správný mix nevinnosti
A udržitelného provinění
Mé boty jsou osobnosti
A fraktál mojí geometrie
I wanna run through the Milky Way
Maybe disobey a cosmic ray
Weigh everything on judgement day
And see how much there is left to pay
Chci běžet přes Mléčnou dráhu
Možná přerušit pásmo
Zvážit všechno na den zúčtování
A vidět, jak moc zbylo k zaplacení
I want my answers to be questioned
I want more than one best friend
I want money that’s already spent
I wanna act as if I don’t pretend, I cannot pretend
Chci, aby mé otázky byly zodpovězeny
Chci víc, než jednoho nejlepšího kamaráda
Chci peníze, které už byly utraceny
Chci hrát, jako bych nepředstíral, neumím předstírat
I play along
But I’ve wondered all my life
Where I belong
Zaplatím
Ale divil jsem se celý život
Kam patřím
The universe is just one song
But I’ve wondered all my life
Where I belong
Vesmír je jen jedna píseň
Ale divil jsem se celý život
Kam patřím
I play along
But I’ve wondered all my life
Where I belong
Zaplatím
Ale divil jsem se celý život
Kam patřím
I think I need a new identity
A hotel with more amenities
Enemies keep me on my toes
That’s why I gotta wear my new clothes
Myslím, že potřebuji novou identitu
Hotel s lepším vybavením
Nepřátelé mě sledují
Proto si obleču své nové oblečení
If I could overrule the voices
In my head making choices
Maybe then I could escape
A life spent in a dream state
Kdybych mohl zvrátit ty hlasy
Které rozhodují v mé hlavě
Možná bych pak mohl uniknout
Život strávená ve vysněném státě
I play along
But I’ve wondered all my life
Where I belong
Zaplatím
Ale divil jsem se celý život
Kam patřím
The universe is just one song
But I’ve wondered all my life
Where I belong
Vesmír je jen jedna píseň
Ale divil jsem se celý život
Kam patřím
I play along
But I’ve wondered all my life
Where I belong
Zaplatím
Ale divil jsem se celý život
Kam patřím
I wanna run through the Milky Way
Maybe disobey a cosmic ray
Chci běžet přes Mléčnou dráhu
Možná přerušit pásmo

Text přidal JacobyKun

Video přidal JacobyKun

Překlad přidala liska125

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Egomaniac

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.