Playlisty Kecárna
Reklama

Repeat After Me - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

If I could breathe, I’d be free
And I'd get high, I’d turn water to wine
Kdybych mohl dýchat, byl bych volný
A sjel bych se, měnil vodu ve víno
If I could be, I’d breathe free at last
And I'd get high, I’d get so high
I'd get so high, if I could breathe
Kdybych mohl být, dýchal bych konečně volně
A sjel bych se, tak bych se sjel
Tak bych se sjel, kdybych mohl dýchat
Factors of nine, reduced over time
Chasing them primes, and counting rhymes
Facing the east, bread without yeast
Blind faith in the priests, and fear of some beast
Dělitelé devítky, časem snížení
Honit prvočísla a počítat rýmy
Otočení k východu, chléb bez kvásku
Slepá víra v kněží a strach z příšery
Breaking of bread, eating the dead
Bowing my head, Gold out of Lead
Wearing the veil, seeking the grail
Wall where you wail, and musical scales
Lámaní chleba, pojídání mrtvých
Skláním hlavu, zlato z olova
Nosím závoj, hledám grál
Zeď kde naříkáš a hudební stupnice
Candles are burned, incantations are learned
Ashes in urns, and prophets return
Adam and Eve, three days to grieve
Stoned if you don't believe, only fuck to conceive
Svíčky shořely, zaříkadla jsou naučená
Popel v umách a prorokův návrat
Adam a Eva, tři dny truchlení
Ukamenováni, když nevěříš, šukat jen pro početí
But it’s so hard to sign my own surrender
So hard to do what I’ve intended
So hard to leave what I've defended
So hard to separate what's blended
Ale je tak těžké podepsat mou vlastní kapitulaci
Tak těžké udělat, co jsem zamýšlel
Tak těžké opustit, co jsem bránil
Tak těžké oddělit, co splynulo
So hard to sign my own surrender
So hard to do what I’ve intended
So hard to leave what I've defended
So hard to separate what's blended
Tak těžké podepsat mou vlastní kapitulaci
Tak těžké udělat, co jsem zamýšlel
Tak těžké opustit, co jsem bránil
Tak těžké oddělit, co splynulo
If I could breathe, I’d be free
And I'd get high, I’d turn water to wine
Kdybych mohl dýchat, byl bych volný
A sjel bych se, měnil vodu ve víno
If I could be, I’d breathe free at last
And I'd get high, I’d get so high
I'd get so high, if I could breathe
Kdybych mohl být, dýchal bych konečně volně
A sjel bych se, tak bych se sjel
Tak bych se sjel, kdybych mohl dýchat
If I could breathe, I’d be free
And I'd get high, I’d turn water to wine
Kdybych mohl dýchat, byl bych volný
A sjel bych se, měnil vodu ve víno
If I could be, I’d breathe free at last
And I'd get high, I’d get so high
I'd get so high, if I could breathe
Kdybych mohl být, dýchal bych konečně volně
A sjel bych se, tak bych se sjel
Tak bych se sjel, kdybych mohl dýchat
Five sided stars, buried or burned to a char
Fashion as law, and nailing trinkets to doors
One hundred and eight, commanded to procreate
Fasting for forty days, and death if you desecrate
Pěticípé hvězdy, pohřbené nebo spálené na uhel
Móda coby zákon, přibíjení cetek na dveře
Sto osm, přikázáno množit se
Postít se čtyřicet dní a smrt, když znesvětíš
Two Thousand and Twelve, ringing bells
Nine circles of hell, division by three
And seven, you see
Dva tisíce dvanáct, zvony zvoní
Devět kruhů pekla, dělení třemi
A sedmi, víš
Repeat, repeat after me, repetition is key
Repeat after me, repetition is key
Repeat after me, repetition is key
Repeat after me, repetition is key
Repeat after me, repetition is key
Opakuj, opakuj po mně, opakování je klíč
Opakuj po mně, opakování je klíč
Opakuj po mně, opakování je klíč
Opakuj po mně, opakování je klíč
So hard to sign my own surrender
So hard to do what I’ve intended
So hard to leave what I've defended
So hard to separate what's blended
Tak těžké podepsat mou vlastní kapitulaci
Tak těžké udělat, co jsem zamýšlel
Tak těžké opustit, co jsem bránil
Tak těžké oddělit, co splynulo
So hard to sign my own surrender
So hard to do what I’ve intended
So hard to leave what I've defended
So hard to separate what's blended
Tak těžké podepsat mou vlastní kapitulaci
Tak těžké udělat, co jsem zamýšlel
Tak těžké opustit, co jsem bránil
Tak těžké oddělit, co splynulo
If I could be, I’d breathe free at last
And I'd get high, I’d get so high
I'd get so high
Kdybych mohl dýchat, byl bych volný
A sjel bych se, měnil vodu ve víno
If I could breathe, I’d be free
And I'd get high, I’d turn water to wine
Kdybych mohl být, dýchal bych konečně volně
A sjel bych se, tak bych se sjel
Tak bych se sjel, kdybych mohl dýchat
If I could be, I’d breathe free at last
And I'd get high, I’d get so high
I'd get so high
Kdybych mohl dýchat, byl bych volný
A sjel bych se, měnil vodu ve víno
If I could breathe, I’d be free
And I'd get high, I’d turn water to wine
Kdybych mohl být, dýchal bych konečně volně
A sjel bych se, tak bych se sjel
Tak bych se sjel, kdybych mohl dýchat
If I could be, I’d breathe free at last
And I'd get high, I’d get so high
I'd get so high, if I could breathe

Text přidal JacobyKun

Video přidal JacobyKun

Překlad přidala VeronikaZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Egomaniac

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.