Playlisty Kecárna
Reklama

Hey I Don't Know - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Tears are shed, a shame
I should have known
I should have thought
I could have thought
Before I cast that stone
Slzy roním, stydím se
Měl jsem vedět
Měl jsem myslet
Mohl jsem myslet
Než jsem hodil ten kámen
The waves radiate far and wide
There's a ringing in my ears
For a minute
I think I'm going blind
Vlny se šíří dál a šíř
Zvoní mi v uších
Na minutu jsem myslel
že oslepnu
Tears are shed, a shame
I should have known
The crown weighs heavy
Heavy as I sit back in my throne
Slzy roním, stydím se
Měl jsem vedět
(že) Koruna ztěžkne
Ztěžkne až si sednu zpátky na svůj trůn
I say hey, it wasn't me
I'm just a pawn
But the devil's not into details
Where have all the heroes gone?
Říkám, hej, za to nemůžu
Jsem jen pěšák
Ale ďábel se nezajímá o detaily
Kam zmizli všichni hrdinové?
Hey I don't know
Why don't you tell me?
Hej, já nevím
Proč mi to nepovíš?
The dream is broken
Now the mind must be woken
Sen se rozbil
Teď se musí probudit mysl
So what are you waiting for
Tell me what's the hesitation?
What are you waiting for
Tell me what is the delay?
Tak na co čekáš
Proč to váhání?
Na co čekáš
Proč to meškání?
Hey I don't know
The victor earns the title "The Great"
All the mysteries get unlearned
All the history just becomes a string of dates
Hej, já nevím
Vítěz si vyslouží titul "Veliký"
Všechny tajemství se odnaučíme
Celá historie se stane jen řadou datumů
The hordes overrun in a clean sweep
Destroying everything that was built
Where's the glory in making mothers weep?
Hordy se hladce přeženou
Zničí vše, co bylo postaveno
Kde je ta sláva v rozplakávání matek?
Hey I don't know Hej, já nevím
The dream is broken
Now the mind must be woken
Sen se rozbil
Teď se musí probudit mysl
So what are you waiting for
Tell me what's the hesitation?
What are you waiting for
Your special invitation?
What are you waiting for
Tell me what is the delay?
Tak na co čekáš
Proč to váhání?
Na co čekáš
Na zvláštní pozvání?
Na co čekáš
Proč to meškání?
Hey I don't know Hej, já nevím

Text přidala Hummingbird

Video přidal Brawler

Překlad přidal miguelito

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lunatic

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.