Playlisty Kecárna
Reklama

I Wouldn't Be - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I wouldn't be who I am, without you
I wouldn't sing the way I sing, without you
You fill my eyes up with color
And you'll always be my mother
I wouldn't be who I am
Nebyl bych tím, kým jsem, bez tebe
Nezpíval bych tak, jak zpívám, bez tebe
Vyplnila jsi mé oči barvou
A ty budeš navždy mou matkou
Nebyl bych tím, kým jsem
I wouldn't be the son that I am
Without a father who showed me I can face all the bullies at school
You taught me how to keep my cool
I wouldn't be who I am
Nebyl bych tím synem, jakým jsem
Bez otce, který mi ukázal, že mohu čelit všem těm
šikanujícím ve škole
Naučils mne jak zůstat v klidu
Nebyl bych tím, kým jsem
I wouldn't be the brother I am
Without a sister who understands my ambitions and dreams
We always were on the same team
I wouldn't be who I am
Nebyl bych tím bratrem, jakým jsem
bez sestry, co rozumí mým ambicím a snům
Byli jsme vždy v tom samém týmu
Nebyl bych tím, kým jsem
Without the people
We don't see no more
And all the imperfections on my skin
The family tree, with its branches around me
Oh, I just wouldn't be who I am
I wouldn't be who I am

Bez těchto lidí
už více nevidíme ne
A všechny nedostatky na mé kůži
Rodokmen se svými větvemi okolo mne
Oh, prostě bych nebyl tím, kým jsem
Nebyl bych tím, kým jsem
I wouldn't be who I am
I wouldn't be who I am
Nebyl bych tím, kým jsem
Nebyl bych tím, kým jsem
I wouldn't be the human I am
Without the friends that let me fly and help me land
Our foundations go deep
I'll always have a place to sleep
I wouldn't be who I am
Nebyl bych tím člověkem, jakým jsem
Bez těch kamarádů, kteří mne nechali letět a pomohli mi přistát.
Naše základy jsou hluboké
Vždy budu mít místo, kde spát
Nebyl bych tím, kým jsem

Text přidal Freezik

Video přidal Freezik

Překlad přidala misaa4

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Politics of Living

Reklama

Kodaline texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.