Playlisty Akce
Reklama

Brother - text, překlad

playlist Playlist
When we were young
We were the ones the kings and queens,
Oh yeah we ruled the world
We smoked cigarettes, man no regrets
Wish I could relive every single word
Když jsme byli mladí
Byli jsme těmi králi a královnami
Ó jé ,vládli jsme světu
Kouřili jsme cigarety, člověče, bez výčitek
Přál bych si moct znovu prožít každičké slovo
We've taken different paths
We've travelled different roads
I know we'll always end up on the same
when we are old
And when we're in the trenches
and you're under fire,
I will cover you
Vydali jsme se jinými cestami,
Cestovali jsme po jiných silnicích
Já vím, že vždycky skončíme stejně
Až zestárneme
A když jsme v zákopech
A ty pod palbou
Kryju tě
If I was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
Kdybych umíral na kolenou
Byl bys tím, kdo by mě zachránil
A kdyby ses topil v moři
Dal bych ti své plíce, abys mohl dýchat
I've got you brother
I've got you brother
I've got you brother
I've got you brother
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře
Oh, brother,
we go deeper than the ink
beneath the skin of our tattoos
No we don't share the same blood,
You're my brother and I love you,
that's the truth
Oh, brácho
Zašli jsme se hlouběji než inkoust
Pod kůží našich tetování
Ne, nesdílíme stejnou krev,
Jsi můj bratr a já Tě miluji
Taková je pravda
We're living different lives,
Heaven only knows,
if we'll make it back
with all our fingers and our toes
Five years, twenty years, come back,
we'll always be the same
Žijeme rozdílné životy,
Jenom Nebe ví,
jestli to zvládneme zpátky
se všemi prsty na rukou i nohou
Pět let, dvacet let, vrať se zpátky
My vždycky budeme stejní
If I was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
Kdybych umíral na kolenou
Byl bys tím, kdo by mě zachránil
A kdyby ses topil v moři
Dal bych ti své plíce, abys mohl dýchat
I've got you brother
I've got you brother
I've got you brother
I've got you brother
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře
And if we hit on troubled water
I'll be the one to keep you warm and safe
And we'll be carrying each other
Until we say goodbye on our dying day
A pokud narazíme na rozbouřené vody
Budu tím, kdo Tě udrží v teple a bezpečí
A poneseme jeden druhého
Dokud si neřekneme sbohem v den naší smrti
Because I've got you brother
I've got you brother
I've got you brother
I've got you brother
Protože Tě mám bratře
Mám Tě bratře
Mám Té bratře
Mám Té bratře
If I was dying on my knees
You would be the one to rescue me
And if you were drowned at sea
I'd give you my lungs so you could breathe
Kdybych umíral na kolenou
Byl bys tím, kdo by mě zachránil
A kdyby ses topil v moři
Dal bych ti své plíce, abys mohl dýchat
I've got you brother
I've got you brother
Mám Tě bratře
Mám Tě bratře

Text přidal Artysko

Text opravila IndilDark

Překlad přidal Artysko

Překlad opravila VioletHize

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Politics of Living

Reklama

Kodaline texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.