Playlisty Kecárna
Reklama

I'll Follow You Into The Dark - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Love of mine some day you will die
But I'll be close behind
I'll follow you into the dark
Love of mine jednoho dne zemřete
Ale vrátím se těsně za
Budu za tebou do tmy
No blinding light or tunnels to gates of white
Just our hands clasped so tight
Waiting for the hint of a spark
If heaven and hell decide
That they both are satisfied
Illuminate the NOs on their vacancy signs
No oslepující světlo nebo tunely vrata bílé
Jen naše ruce sepjaté tak těsný
Čekání na náznak jiskry
Pokud se rozhodnete nebe a peklo
, Že jsou oba spokojeni
Osvětlit Nos na jejich neobsazenosti znamení
If there's no one beside you
When your soul embarks
Then I'll follow you into the dark
Pokud není nikdo kromě vás
Když vaše duše pustí
Pak budu za tebou do tmy
In Catholic school as vicious as Roman rule
I got my knuckles brusied by a lady in black
And I held my tongue as she told me
"Son fear is the heart of love"
So I never went back
V katolické škole jako začarovaný jako římskou vládou
Nechal jsem si klouby brusied tím dáma v černém
A já se rozhodl můj jazyk, jak mi řekla
"Syn má strach srdce lásky"
Tak jsem se už nikdy nevrátil
If heaven and hell decide
That they both are satisfied
Illuminate the NOs on their vacancy signs
Pokud se rozhodnete nebe a peklo
, Že jsou oba spokojeni
Osvětlit Nos na jejich neobsazenosti znamení
If there's no one beside you
When your soul embarks
Then I'll follow you into the dark
Pokud není nikdo kromě vás
Když vaše duše pustí
Pak budu za tebou do tmy
You and me have seen everything to see
From Bangkok to Calgary
And the soles of your shoes are all worn down
The time for sleep is now
It's nothing to cry about
Cause we'll hold each other soon
The blackest of rooms
Ty a já viděl všechno vidět
Z Bangkoku do Calgary
A chodidly vašich boty jsou opotřebované
Čas na spánek je nyní
Není to nic k pláči o
Příčina se budeme držet navzájem brzy
Nejčernější pokojů
If heaven and hell decide
That they both are satisfied
Illuminate the NOs on their vacancy signs
Pokud se rozhodnete nebe a peklo
, Že jsou oba spokojeni
Osvětlit Nos na jejich neobsazenosti znamení
If there's no one beside you
When your soul embarks
Then I'll follow you into the dark
Then I'll follow you into the dark
Pokud není nikdo kromě vás
Když vaše duše pustí
Pak budu za tebou do tmy
Pak budu za tebou do tmy

Text přidala sonny-selena

Video přidala Danielss

Překlad přidala MiiiNieSHeG

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.