Playlisty Kecárna
Reklama

Hero - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I'm no superman
I can't take your hand
And fly you anywhere
you wanna go (yeah)
Nejsem superman
Nemůžu tě vzít za ruku
A letět s tebou kdekoli
kam chceš (jo).
I can't read your mind
like a billboard sign
And tell you everything
you wanna hear but
Nemůžu číst Tvoje myšlenky,
jako nějaké reklamní tabule.
A říct ti cokoli,
co by jsi chtěla slyšet, ale
I'll be your hero Já budu Tvým hrdinou
Cause I, I can be everything you need
If you're the one for me
like gravity, I'll be unstoppable
Protože já, ja můžu byt čímkoli, co potřebuješ.
Jestli jsi Ty pro mě ta pravá,
jako gravitace, budu nezastavitelný.
I, yeah
I believe in destiny
I maybe an ordinary guy
with heart and soul
but if you're the one for me
then I'll be your hero
Já, jo.
Já věřím v osud.
Možná jsem jen obyčejný chlapec
se srdcem a duší,
ale jestli jsi Ty pro mě ta pravá,
potom budu Tvým hrdinou.
(Could you be the one)
(Could you be the one)
(Could you be the one for me)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá pro mě)
I'll be your hero Ja budu Tvým hrdinou.
(Could you be the one)
(Could you be the one)
(Could you be the one for me)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá pro mě)
I'll be your hero Ja budu Tvým hrdinou.
Searching high and low
Trying every road
But if I see your face
how will I know (yeah)
Hledání vysokého a nízkého.
Zkoušení každé cesty.
Ale když vidím Tvoji tvář,
všechno poznám (jo).
I'll put my trust in faith
that you will come my way
And if it's right
it's undeniable (yeah)
Svoji důvěru dám v osud,
že příjmeš moji cestu.
A když to bude správné,
je to nepopíratelné (jo).
I'll be your hero Ja budu Tvým hrdinou.
Cause I, I can be everything you need
If you're the one for me
like gravity, I'll be unstoppable
Protože já, ja můžu byt čímkoli, co potřebuješ.
Jestli jsi Ty pro mě ta pravá,
jako gravitace, budu nezastavitelný.
I, yeah
I believe in destiny
I maybe an ordinary guy
with heart and soul
But if you're the one for me
then I'll be your hero
Já, jo.
Já věřím v osud.
Možná jsem jen obyčejný chlapec
se srdcem a duší,
ale jestli jsi Ty pro mě ta pravá,
potom budu Tvým hrdinou.
(Could you be the one)
(Could you be the one)
(Could you be the one for me)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá pro mě)
I'll be your hero Ja budu Tvým hrdinou.
(Could you be the one)
(Could you be the one)
(Could you be the one for me)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá pro mě)
I'll be your hero Ja budu Tvým hrdinou.
So incredible
Some kind of miracle
And when it's meant to be
I'll become a hero-o
so I'll
wait, wait, wait
wait for you
Tak úžasné.
Nějaký zázrak.
A když to znamenalo to,
že já se stanu hrdinou,
tak budu
čekat, čekat, čekat,
čekat na Tebe.
I'll be your hero, yeah Ja budu Tvým hrdinou, jo.
Cause I, I can be everything you need
If you're the one for me
like gravity, I'll be unstoppable
(Be unstoppable)
Protože já, ja můžu byt čímkoli, co potřebuješ.
Jestli jsi Ty pro mě ta pravá,
jako gravitace, budu nezastavitelný.
(Nezastavitelný)
I, I yeah
I believe in destiny
I maybe an ordinary guy
with heart and soul
But if you're the one for me
then I'll be your hero
Já, jo.
Já věřím v osud.
Možná jsem jen obyčejný chlapec
se srdcem a duší,
ale jestli jsi Ty pro mě ta pravá,
potom budu Tvým hrdinou.
(Could you be the one)
(Could you be the one)
(Could you be the one for me)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá pro mě)
I'll be your hero. Ja budu Tvým hrdinou.
(Could you be the one)
(Could you be the one)
(Could you be the one for me)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá)
(Mohla by jsi být ta pravá pro mě)
I'll be your hero. Ja budu Tvým hrdinou.

Text přidala MiiiNieSHeG

Text opravila Aranea

Video přidala Sykula5

Překlad přidala MiiiNieSHeG

Překlad opravila Miska246

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Startruck

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.