Kecárna Playlisty
Reklama

The Loneliest Of Creatures - text, překlad

playlist Playlist
Sometimes I feel like I'm the loneliest of all creatures in the universe
Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!
Oh no you're not the loneliest of all creatures in the universe
Oh no! Oh no!
Někdy se cítím, jako bych byl nejosamělejší ze všech
bytostí ve vesmíru
Ale ne! Ale ne! Ale ne! Ale ne!
Ale ne, ty nejsi nejosamělejší ze všech bytostí
ve vesmíru
Ale ne! Ale ne!
If I am not the loneliest of creatures
There must be someone lonelier than me
But I can't believe despair could be much deeper
When I'm as lonely as a man can be
Jestli nejsem nejosamělejší bytost
Musí tu být někdo osamělejší než já
Ale nemůžu uvěřit, že tahle beznaděj by mohla být ještě hlubší
Když jsem tak osamělý, jak jen člověk může být
Oh no! Oh no! Oh no! Oh no!
Oh no you're not the loneliest of all creatures in the universe!
Oh no! Oh no!
Ale ne! Ale ne! Ale ne! Ale ne!
Ale ne, ty nejsi nejosamělejší ze všech bytostí
ve vesmíru
Ale ne! Ale ne!
Suppose I'm not the loneliest of creatures
Then tell me who this wretched soul might be
In the dark of night there lives a lighthouse keeper
And the lone survivor of his world is he
The lone survivor of his world
Is he
Předpokládejme, že nejsem touto nejosamělejší bytostí
Potom mi pověz, kdo ta ubohá duše může být
V temnotě noci žije strážce majáku
A on je osamělý přeživší svého světa
Osamělý přeživší svého světa
Je on
...But I feel like I'm the loneliest of all creatures in the universe...
...Yet I know I'm not the loneliest of all creatures in the universe...
...Ale já se cítím jako nejosamělejší ze všech bytostí ve vesmíru...
... Jenže už vím, že nejsem nejosamělejší ze všech bytostí ve vesmíru...

Text přidala ProgFreak

Video přidala ProgFreak

Překlad přidala ProgFreak

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hope

Reklama

Klaatu texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.