Playlisty Kecárna
Reklama

Napoleon Dynamite - text, překlad

playlist Playlist
Chorus
I used to have hair like Napoleon Dynamite
I tried to grow a rat tail
And my jeans were kind of tight
I used to have hair like Napoleon Dynamite
I did the running man
And I dressed like Vanilla Ice
Sbor
Kdysi jsem si vlasy jako Napoleon Dynamite
Snažil jsem se růst potkan ocas
A moje džíny byly druh těsné
Kdysi jsem si vlasy jako Napoleon Dynamite
Já jsem člověk běží
A já jsem oblečená jako Vanilla Ice
I used to just chill at the bus stop
Just doing whatever I feel like I wanna do, gosh
I used to listen hip hop
Asked my friend, “Are you gonna eat all your tots?”
I used to ride my bike down a big hill
Fall off “sweet jumps” and be like “it kills”
And used to get dissed by the girls
Because, I didn't have any good skills
Použil jsem jen chlad u autobusové zastávky
Jen to, co cítím, že chci dělat, sakra
Poslouchal jsem hip hop
Zeptal se můj přítel, "Budeš jíst všechny vaše mrňousů?"
Kdysi jsem jezdím na kole dolů velký kopec
Odpadávat "sladké skoky" a být jako "zabíjí"
A použít k získání dissed od dívky
Protože jsem neměl žádné dobré znalosti
Chorus Sbor
I was really good at tetherball
And ligers were pretty much my favorite animal
Brown suits are awesome, incredible
Quesadillas are really very edible
Vote for KJ, he's elect-able
Tina, eat your ham, it's not a vegetable
Rex Kwon Do is really very wonderful
And that's why I keep telling y'all
Byl jsem opravdu dobrý tetherball
A ligers byly skoro mé oblíbené zvíře
Brown obleky jsou úžasné, neuvěřitelné
Quesadillas jsou opravdu velice jedlé
Hlasujte pro KJ, on je schopen volit-
Tina, jíst vaše šunka, to není zelenina
Rex Kwon Do je opravdu velmi krásné
A to je důvod, proč jsem pořád říkám vám všem
Chorus 2
I used to have hair like Napoleon Dynamite
People said I couldn't rap cuz my skin was white
I used to have hair like Napoleon Dynamite
But since I got Jesus now I know it's gonna be alright
Refrén 2
Kdysi jsem si vlasy jako Napoleon Dynamite
Lidé, řekl, že jsem nemohl rap cuz moje kůže byla bílá
Kdysi jsem si vlasy jako Napoleon Dynamite
Ale protože jsem Ježíš teď vím, že to bude v pořádku
Chorus Sbor

Text přidala Teriile02

Překlad přidala sdeniskamad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Remixed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.