Playlisty Akce
Reklama

Still Around - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I always kept this Journey record
That we heard on repeat
I never could have dreamed it better
In my first car’s back seat
This summer seemed forever and a day
In the end it’s come and gone
Yeah, we were finally moving on
Vždy jsem udržoval tuhle nahrávku Journey
Kterou jsme slyšeli opakovaně
Nikdy bych si to nevysnil lépe
Na zadním sedadle mého prvního auta
Tohle léto se zdálo navždy a den
Na konci to přijde a odejde
Jo, konečně se posouváme
You’re still around at the corner store where I used to pick you up
You’re still around, when I scent your perfume
That you wore when we found love
When I turn the radio on and they’re playing our song
Without a sound but yet so loud, you’re still around
Jsi stále kolem v rohu obchodu kde jsem tě vyzvedával
Jsi stále v rohu, když cítím tvůj parfém
Který si nosila, když našli společnou lásku
Když zapnu radio a hrají naši písničku
Bez zvuku ale teď tak hlasitě, jsi stále kolem
We didn’t care ‘bout growing older
When we ran from the rain
You put your head against my shoulder
Drinking low-grade champagne
And sometimes when I drive along those streets
In so many different ways
I recall our yesterdays
Bylo nám jedno, že stárneme
Když jsme běželi v dešti
Položíš svou hlavu na mé rameno
Pijící nízko známkované champagnské
A někdy když jedu těmito ulicemi
Tolika různými cestmi
Zruším naše včerejšky
At last our ways have parted, each one on his own
And maybe someday, you’re just someone that I’ve known
I ask myself where you may roam around
And if I’m still in your heart
Yeah, ‘cause you’re still in my heart
Naposled se naše cesty rozdělili, každá na svou zodpovědnost
A možná nějaký den, jsi jen někdo
koho jsem znal
Ptám se sebe, kde se můžeš toulat
A jestli jsem stále v tvém srdci
Jo, protože ty jsi stále v mém srdci

Text přidal Pennywise

Video přidal DevilDan

Překlad přidala NatyHll

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ecstasy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.