Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
I'm finally back home
Hand guns and drug runs and I'm not on my own
I'm surrounded by dead ones
All people that I've known
And handguns and drug runs left me on this earth alone
But now I'm in my zone
Konečně jsem doma
Zbraně a obchody s drogami, nejsem sám
Obklopují mě mrtví
Všichni mí známí
A zbraně a drogy mě tu nechali samotného
Ale už jsem ve svém živlu
And it reminds me of the time that oh I lost my mind
And it reminds me of the time that oh I lost my mind
Připomíná mi to ty časy, kdy jsem zešílel
Připomíná mi to ty časy, kdy jsem zešílel
But I promised my whole city I wouldn't let the world forget us
That's 100,000 people in me all with vendettas
All with vendettas, all with vendettas
That's 100,000 people in me all with vendettas
Slíbil jsem celému městu, že na nás svět nezapomene
Mám v sobě 100 000 lidí, všechny s pomstami
Všechny s pomstami, všechny s pomstami
Mám v sobě 100 000 lidí, všechny s pomstami
(those who have killed a man can I get a show of hands)
(those who have killed a man can I get a show of hands)
(I press my hands together and pray that god will understand)
(those who have killed a man can I get a show of hands)
(ti, co zabili člověka, ukažte mi ruce)
(ti, co zabili člověka, ukažte mi ruce)
(spínám ruce a modlím se, aby to Bůh pochopil)
(ti, co zabili člověka, ukažte mi ruce)
This is something that you know in a way you never knew it
And everyone is lookin' at me like there's rules to music
I am drawn to those that I can share the struggle with
Sadly most of my peers are little fuckin' kids
Znáš to tak, jako nikdy předtím
Každej se na mě dívá, jako by existoval návod k hudbě
Táhne mě to k těm, se kterými sdílím problémy
Bohužel většina mých vrstevníků jsou zkurvený děcka
And I know the Vedas and the universe is holographic
And there's collective consciousness and fractals and cymatics
I know these things, I know I'm god in this land as a conscious being
"I am the I am" and I created everything
Znám Védy, vesmír je holografický
Existuje skupinové vědění, fraktály a vlnění
Znám tyhle věci, vím, že tu jsem Bohem jako uvědomělá bytost
"Jsem, co jsem" a stvořil jsem vše
I see in formulas, the zero point, my entrainment
Phylotaxis, patterns, Universal Disenchantment
All things past and present,
Space and time flow through me and I don't grow old
I have 100,000 people screaming from my soul!
Vidím vzorce, nulové body, zábavu
Filotaxi, vzory, Vesmírné Rozčarování
Všechno minulé i současné
Vesmír a čas skrze mě proudí, nestárnu
100 000 lidí mi volá z duše!
All with vendettas, all with vendettas
That's 100,000 people in me all with vendettas
But I promised my whole city I wouldn't let the world forget us
That's 100,000 people in me all with vendettas
Všechny s pomstami, všechny s pomstami
Mám v sobě 100 000 lidí, všechny s pomstami
Slíbil jsem celému městu, že na nás svět nezapomene
Mám v sobě 100 000 lidí, všechny s pomstami
(those who have killed a man can I get a show of hands)
(those who have killed a man can I get a show of hands)
(I press my hands together and pray that god will understand)
(those who have killed a man can I get a show of hands)
(ti, co zabili člověka, ukažte mi ruce)
(ti, co zabili člověka, ukažte mi ruce)
(spínám ruce a modlím se, aby to Bůh pochopil)
(ti, co zabili člověka, ukažte mi ruce)

Text přidal kuxik09

Video přidal kuxik09

Překlad přidal kuxik09

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Midwest Monsters 2 (DJ Drama- Split EP)

Reklama

King 810 texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.