Playlisty Kecárna
Reklama

You Destroyed My Heart - text, překlad

playlist Playlist
Heard you saw my tricks
I know I gave you superstar
And from the barricade
I've heard you move your hips
But you should probably learn your place
'Cause this isn't it, baby
Slyšela jsem, žes viděl moje triky.
Vím, že jsem ti dala superstar.
A z barikády
jsem slyšela, že pohybuješ boky,
ale pravděpodobně bys měl poznat své místo,
protože tohle není ono, zlato.
You destroyed my heart
Now I want somebody good
'Cause you lost the part
Now I want somebody good
Zničil jsi mi srdce,
teď už chci někoho dobrého.
Protože tys tuto část ztratil.
Teď už chci někoho dobrého.
I could get you back (That's cute)
And we could probably reenact
But I'm a better fag, and you're an amateur
(She seems so lost)
And it's cute you wanna be my friend
It would never work, baby
Mohla bych tě dostat zpátky. (To je roztomilé.)
A pravděpodobně bychom se k sobě mohli vrátit.
Ale já jsem asi lepší teplouš, a ty jsi amatér.
(Zdá se tak ztracená.)
A je milé, že chceš být mým kamáradem.
Nikdy by to nefungovalo, zlato.
You destroyed my heart
Now I want somebody good
'Cause you lost the part
Now I want somebody, want somebody good
Zničil jsi mi srdce,
teď už chci někoho dobrého.
Protože tys tuto část ztratil.
Teď už chci někoho dobrého, chci někoho dobrého,
What you saw, what you caused
And you seem so sad like it's all my fault
But it's not 'cause you're gone
It's the best I had, but I'm moving on
Like a pro (She seems so lost), it's my job
You can break my trust, I just build my funds
And it's time, give me up
And you seem so sad, but it's not my fault
Co jsi viděl to jsi způsobil.
A ty vypadáš tak smutně, jako by to bylo mojí vinou.
Ale není, protože to, že jsi pryč
je to nejlepší, co jsem kdy měla, ale musím se posunout dál.
Jako profík (Zdá se tak ztracená.), je to moje práce.
Můžeš zlomit moji důvěru, právě jsem si postavila své finanční zázemí.
A je čas vzdát se mě.
A ty vypadáš tak smutně, ale není to moje vina.
'Cause you, you broke my heart
Now I want somebody good
'Cause you lost the part
Now I want somebody good
Destroyed my heart
Now I want somebody good (She seems so nice)
'Cause you lost the part
Now I want somebody good (She seems so nice)
Destroyed my heart
Now I want somebody good (She seems so nice)
'Cause you lost the part
Now I want somebody good
Zničil jsi mi srdce,
teď už chci někoho dobrého.
Protože tys tuto část ztratil.
Teď už chci někoho dobrého.
Zničil jsi mi srdce,
teď už chci někoho dobrého. (Zdá se tak milá. )
Protože tys tuto část ztratil.
Teď už chci někoho dobrého. (Zdá se tak milá.)
Zničil jsi mi srdce,
teď už chci někoho dobrého. (Zdá se tak milá.)
Protože tys tuto část ztratil.
Teď už chci někoho dobrého.
She seems so lost
She seems so lost
She seems so lost
Zdá se tak ztracená.
Zdá se tak ztracená.
Zdá se tak ztracená.

Text přidala marpapergirl

Video přidala ta-mariee

Překlad přidala ta-mariee

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cheap Queen

Reklama

King Princess texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.