Playlisty Kecárna
Reklama

Trick Or Treat - text, překlad

playlist Playlist
The only light inside this tomb
Is coming from so high above us
Watching through a tiny window,
the moon is looking on
Jediné světlo v této hrobce
Přichází z tak velké výšky
Skrz maličké okýnko
Měsíc přihlíží
Down on your knees, down if you please
While I blindfold your eyes
The two of us are gonna play a little game
I think that I will call it
Na kolena, jen račte prosím
zatímco ti zavážu oči
My dva si teď zahrajem takovou malou hru
Myslím že ji nazvu
Trick or treat, let us go hide and seek
Follow me into the night
Where the sun don't shine but the moon is bright
"Kouzlo nebo zaplať", pojď hledat a schovávat
Následuj mě do tmy
Kde slunce nikdy nesvítí ale měsíc je jasný
Lucy is sleeping... in one of seven graves
Now you decide, which ones are trick or treat
Lucy spí... v jednom ze sedmi hrobů
Ty teď rozhodni, které jsou trick or treat
Trick or treat, let us go hide and seek
I can only let you fail this twice
The third time you must be right
"Kouzlo nebo zaplať", pojď hledat a schovávat
Můžu tě nechat jen dvakrát minout,
napotřetí se musíš trefit
Lucy is sleeping... in one of seven graves
Now you decide, which ones are trick or treat
Lucy spí... v jednom ze sedmi hrobů
Ty teď rozhodni, které jsou trick or treat
You better start digging
She could be dying while we speak
You better start digging
Before the worms have their feast
Raději začni kopat
možná umíra zatímco se tu bavíme
Raději začni kopat
Než budou mít červy hostinu
SOLOS: Herb - Andy SOLOS: Herb - Andy
How does it feel, to be digging for someone you love
How does it feel... to be digging for LOVE?
Jaký je to pocit kopat pro někoho, koho miluješ
Jaký je to pocit... kopat pro lásku?
Ohhhhh No No No, you failed again
That's not Lucy... that's someone else you've got
You blindfolded creep
Ohhhhh NE NE NE, zase jsi selhal
To není Lucy, to je někdo jinej
Ty kreténe se zavázanýma očima
I'm beginning to get the feel that you're
Digging your own grave
Začínám mít pocit, že
si kopeš svůj vlastní hrob
SOLO: Herb SOLO: Herb
Lucy is sleeping... in one of seven graves
Only one left chance, to save your daughter
Lucy spí... v jednom ze sedmi hrobů
Poslední šance jak zachránit tvou dceru
You better start digging
She could be dying while we speak
You better start digging
Before the worms have their feast
Raději začni kopat
možná umíra zatímco se tu bavíme
Raději začni kopat
Než budou mít červy hostinu
The only light inside this graveyard
Is coming from so high above us
Watching from the blackened sky,
the moon is looking on
Jediné světlo na tomto hřbitově
Přichází z tak velké výšky
Skrz začerněné nebe
Měsíc přihlíží
Down on your knees, dig if you please
While I blindfold your brain
Na kolena, jen račte kopat prosím
zatímco ti zaslepím mozek
One blow to the back of the head and
He is face down, down in Lucy's grave
Jeden úder na týl jeho hlavy
a má obličej dole, dole v Lucyně hrobě
Lucy is sleeping... in one of seven graves
Her Daddy won... but I am winning now
Lucy spí... v jednom ze sedmi hrobů
Její tatínek vyhrál... ale já vyhrávám teď
I'm dragging him back, back to the tomb
I'm dragging him back, and I'm tying him down
Táhnu ho zpátky, zpátky do hrobky
Táhnu ho zpátky, a svazuju ho

Text přidala Raduwa

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Graveyard

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.