Kecárna Playlisty
Reklama

The Wedding Dream - text, překlad

playlist Playlist
My Mother is entering My dream now
She's wearing a wedding dress
Something's wrong with the way she walks the aisle
I think it's her legs
Moje matka teď vstupuje do mého snu
Má na sobé svatební šaty
Nějak divně jde uličkou
myslím že kvůli jejím nohám
Suddenly there is someone else beside her
That man I recognize
The Doctor intends to marry Mother
It's got to be stopped
Náhle je vedle ní ještě někdo jiný
Toho muže poznávám
Doktor se hodlá si vzít matku
To musím zastavit
Now what have I done
My Mother's on the floor and the Doctor's gone
Everything is wrong
And as I keep the axe I wonder what's to come
Co jsem to teď udělal
Moje matka je na zemi a doktor je pryč
Všechno je špatně
a jak držím sekeru tak jsem zvědavý co přijde
I'm caught within a dream there's no way out
I can't escape
If only I could see the light of day
I might escape the dream
The wedding dream... Oh the dream
Jsem chycen uvnitř snu, není cesty pryč
Nemůžu utéct
Jen kdybych vidět denní světlo
tak bych mohl utéct z toho snu
Svatební sen... oh ten sen
Now everything turns to darkness
Deep within I feel like I'm going blind
There is a light at the end of this starless nightmare
Someone's calling, guiding me back inside... The dream... No
Teď se všechno obrací v temnotu
Hluboko uvnitř se cítím, jako bych oslepnul
Nakonci této bezhvězdné noční můry je světlo
Někdo křičí, vrací mě zpátky...do toho snu...NE
Guitar solo PETE, Guitar solo ANDY Guitar solo PETE, Guitar solo ANDY
Get away from him Mother
You better stop kissing, 'cause he's an enemy
Take at look at his hand
He's got the key to my house, the Doctor is the devil
Jdi od něj pryč matko
Měl bys ho přestat líbat, protože je to nepřítel
Podívej na jeho ruku
Má klíč k mému domu, doktor je ďábel
I'm caught within a dream there's no way out
I can't escape
If only I could see the light of day
I might escape the dream
The wedding dream... Oh the dream
Jsem chycen uvnitř snu, není cesty pryč
Nemůžu utéct
Jen kdybych vidět denní světlo
tak bych mohl utéct z toho snu
Svatební sen... oh ten sen
Guitar solo PETE, Guitar solo ANDY Guitar solo PETE, Guitar solo ANDY
Dream... the wedding dream... Oh the dream Sen...Svatební sen... oh ten sen
Now everything turns to darkness
Deep within I feel like I'm going blind
There is a light at the end of this starless nightmare
Someone's screaming: "Help me please" And it's Me
Teď se všechno obrací v temnotu
Hluboko uvnitř se cítím, jako bych oslepnul
Nakonci této bezhvězdné noční můry je světlo
Někdo řve:"Pomozte mi prosím!" a jsem to já
At sunrise I woke up in a sweat
The nightmare was gone
The dream I was sent is fading slowly
I do not understand
Za svítání jsem se zpocený probudil
Noční můra byla pryč
Sen, který mi byl seslán se pomalu ztrácí
Nechápu to

Text přidala Raduwa

Video přidala Raina

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama

Conspiracy

Reklama

King Diamond texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.