Playlisty Kecárna
Reklama

The Family Ghost - text, překlad

playlist Playlist
The darkness came closer to home on the following night
And Miriam slept like a rock when Jonathan's face went white
Následující noci přišla temnota blíž k domu
a Miriam spala jako kámen, když Jonathanova tvář zbělala.
The bedroom was ice cold
But the fire was burning still
The blinding light
V ložnici byla ledová zima,
ale oheň ještě hořel.
Oslepující světlo,
The Family Ghost had risen again... The Ghost rodinný duch vstal z mrtvých......ten duch
"Don't be scared, Don't be scared now My Friend
I am Count de LaFey
Let me take You to the crypt down below
Where Abigail rests"
"Neboj se, nebuď vystrašený můj příteli,
jsem Count de LaFey.
Nech mě Tě vzít dole do hrobky,
kde odpočívá Abigail."
"Let Miriam sleep
She never would understand
Now come let us go... It's time to know"
"Nech Miriam spát,
ona by nikdy neporozuměla.
Nyní pojďme....je čas pochopit."
SOLO: Mike - SOLO: Andy SOLO: Mike - SOLO: Andy
"Beware of the slippery stairs
You could easily fall and break Your neck
"Pozor na kluzké schody,
mohl by jsi snadno spadnout a zlomit si vaz.
Hand me that torch and I will lead the way
To the secret in the dark
Dej mi pochodeň a já půjdu napřed
za tajemstvím ve tmě.
Take a look into the vault, the Vault Nakoukni do sklepa, sklepa
The sarcophagus... of a child Sargofág.....toho dítěte
Abigail has been in here for years and years
stillborn", Born... Born... Born
Abigail byla zde roky a roky
narozena mrtvá"........narozena....narozena
"The spirit of Abigail is inside Your Wife
and there's only one way You can stop the rebirth of evil itself
You must take her life now"
"Duch Abigail je ve Tvé ženě
a existuje zde jediná cesta, jak můžeš zastavit znovuzrození samotného zla.
Musíš ji vzít život, hned."

Text přidala Raduwa

Videa přidali Jetel67, IneM

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Abigail

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.