Playlisty Kecárna
Reklama

Never Ending Hill - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Time is never ever standing still, except on never ending hill
From here you can see devil lake
The velvet sunset is never too late
Čas se nikde nezastavuje, kromě nekonečného kopce
Odsud můžeš vidět ďáblovo jezero
Sametový západ slunce není nikdy příliš pozdě
Never ending hill is where I live, the old oak tree is standing still
Can you hear the birds singing in the trees?
Can you hear the wind shaking all the leaves?
Nekonečný kopec je místo, kde žiji, ten starý dub pořád stojí
Slyšíš ptáky zpívat v korunách stromů?
Slyšíš, jak vítr roztřásá listí?
Take a look at the sky
Golden clouds are moving right by my eyes
Black cat Magic is down by the lake
Chasing butterflies that can't get away
Podívej na oblohu
Zlaté mraky se pohybují před mýma očíma
Černá kočka Magic je dole u jezera
Honí motýly, kteří nemají šanci uniknout
Now the sun is slowly going down
I can hear... devil lake is quiet now
Magic, magic come home
Say goodbye to your butterfly 'cause night time is coming our way
Slunce teď pomalu klesá
Slyším...jak je ďáblovo jezero potichu
Magic, Magic pojď domů
Řekni sbohem tvému motýlovi, protože noc už se blíží
Time is never ever standing still, except on never ending hill.
From here you can see devil lake
The velvet sunset is never too late
Čas se nikde nezastavuje, kromě nekonečného kopce
Odsud můžeš vidět ďáblovo jezero
Sametový západ slunce není nikdy příliš pozdě
Take a look at the sky
Golden clouds are moving right by my eyes
Black cat Magic is down by the lake
Chasing butterflies that can't get away
Podívej na oblohu
Zlaté mraky se pohybují před mýma očíma
Černá kočka Magic je dole u jezera
Honí motýly, kteří nemají šanci uniknout
Ah… Darkness coming
Ah… Sun is drowning, drowning in devil lake
Ah… Magic come in
Ah… Light is fading, oh yeah its getting late
Ach... temnota přichází
Ach... slunce se topí, topí v ďáblově jezeře
Ach... Magic pojď dovnitř
Ach... Světlo mizí, oh ano už je pozdě

Text přidala Raduwa

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Give Me Your Soul...Please

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.