Playlisty Kecárna
Reklama

Catacomb - text, překlad

playlist Playlist
Solo: Andy Solo: Andy
Down into the dark I go,
armed with just a candle and then my soul
Cryptic messages written on the floor
Rats are nibbling at my feet,
I send one off to nevermore
Dolů do tmy jdu,
vybaven svící a mojí duší
Tajemné zprávy vyryté v podlaze
Krysy okusují moje nohy,
jednu jsem na věky uspal
Too much darkness,
spiders on my eyes
Webs are hanging from my thighs,
the fatter ones must die
I see shadows walking straight and tall
I don't know how they move,
dancing on the walls
Presence of fear, a presence so near
I wonder
what could be so powerful beyond the dark
Příliš mnoho tmy,
pavouci na mých očích
Pavučiny visí z mých stehen,
ta větší musí zaniknout
Vidím procházející velké natáhlé stíny
Nechápu jak se mohou hýbat,
tančí na zdi
Přítomnost strachu, přítomnost tak blízká
Zajímalo by mě
co může být tak mocného za tou tmou
Human bones...
in little chambers all along the narrow halls
Catacomb, death over life...
Catacomb, am I here to die?
I see a light, I push some bones aside
Lidské kosti...
v malých síních všude kolem úzké chodeb
Katakomby, smrt nebo život...
Katakomby, jsem zde abych zahynul?
Vidím světlo, odhrnu několik kostí stranou
Solo: Glen Solo: Glen
Down into the dark I go, another chamber,
a chamber with a glow
Could this be a doorway to another world?
Or darkness playing tricks, with my little mind?
Dolů do tmy jdu, další síň, síň o
světlená plamenem
Je to snad vchod do jiného světa?
Nebo si tma pohrává s mou drobnou myslí?
The virgin Mary is standing tall
A full size figure carved in wood up
against the wall
Her face is peeling from all the years gone by
Is it just a statue, or is it what I'm looking for?
I break her face and see another one instead
The mummy's face appears
as the bandages they fall
Je tu Panna Marie
Socha v životní velikosti vytesána do dřeva
u zdi
Její tvář je za ta léta celá oloupaná
Je to jen socha, nebo je to věc kterou hledám?
Rozbíjím její obličej a místo něj vidím jiný
Zjevuje se obličej mumie,
jakmile z něj spadnou obvazy
Dried out face with hate upon me gaze
How grotesque...
the mummy wears a crown of thorns
From the empty sockets where its eyes should be
An entity of light is pouring out towards me
And then the sound...
Jesus Christ,what have they done to you?
Vyschlá tvář plná nenávisti na mě zírá
Jak směšné...
mumie má trnovou korunu
Z prázdných důlků kde by měly být oči
směrem ke mně ten tvor světla vytéká
A v tom ten zvuk...
Ježíši Kriste, co ti to udělali?
Solo: Glen Solo: Glen
I'm running for my life,
I'm running from the night
But it's so hard to breathe,
the stench down here is much too much
Satan help me, help me God
Help me anyone,
anyone who hears my cry of fear
Cold winds from far beyond the dark
Chasing through the catacomb
and breathing down my neck
Běžím jako o život,
běžím z té tmy
Ale tak těžce se dýchá,
ten smrad tady dole už je fakt příliš
Satane pomoz mi, pomoz mi Bože
Pomozte mi někdo,
někdo kdo slyší můj zděšený křik
Studený vítr hluboko z té tmy
mě pronásleduje katakombami
a dusí můj krk
Human bones...
in little chambers all along the narrow halls
Catacomb, death over life...
Catacomb, am I here to die?
I know I'm here to die
Lidské kosti...
v malých síních všude kolem úzkých chodeb
Katakomby, smrt nebo život...
Katakomby, jsem zde abych zahynul?
Vím že zde mám zemřít
Solo: Andy Solo: Andy

Text přidala Raduwa

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

House Of God

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.