Playlisty Kecárna
Reklama

Arrival - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

"That must be it""Tak se stane"
Through the summer rain of 1845
The coach had finally arrived
To the valley where the crossroads meet below
And where all darkness seems to grow
V letním dešti roku 1845
konečně dorazil vůz
do údolí, kde se kříží cesty
a kde všechna temnota narůstá.
People blame it on the Hill Lidé to svádějí na ten kopec
The hill where no one dares to go...
The Mansion
Kopec, kam se nikdo neodváží jít...
Sídlo
The coach had stopped and from the window you could see
7 horsemen in the night
Miriam Natias and Jonathan LaFey
Saw the magic in their eyes
They were in for a surprise
Vůz zastavil a z okna bys mohl uvidět
sedm nočních jezdců.
Miriam Natias a Jonathan LaFey
viděli na vlastní oči kouzlo.
Užasli.
The darkness would soon be complete
A horseman came forth from the dark
Vše brzy pokryla temnota,
jezdec se vynořil ven ze tmy.
"We know You've come to inherit what's Yours... The Mansion
Take our advise and go back on this night
If you refuse 18 will become 9... Oh"
Oh 18 is 9
"Víme, že máte zdědit, co je Vaše... Sídlo.
Dejte na naši radu a ještě tuto noc se vraťte.
Jestliže odmítnete z 18 se stane 9...Ach"
Ach 18 je 9
Jonathan laughed and said "Get out of My way"
"I don't believe a word You say"
The 7 horsemen disapeared into the night
and said "Someday You'll need our help my friend"
Jonathan se smál a řekl: "Běžte mi z cesty"
"Nevěřím Vám ani slovo."
Sedm jezdců se odebralo do noci
a jen dodali: "Příteli, jednou budeš naši pomoc potřebovat."
I think poor Jonathan was scared Myslím, že chudák Jonathan byl vystrašen.
18 is actually 9... It stuck in his mind
18 je vlastně 9....to mu zůstalo v hlavě.

Text přidala Raduwa

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Raduwa

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Abigail

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.