Playlisty Kecárna
Reklama

I Like Giants - text, překlad

playlist Playlist
When I go for a drive I like to pull off to the side
Of the road, turn out the lights, get out and look up at the sky
And I do this to remind me that I'm really, really tiny
In the grand scheme of things and sometimes this terrifies me
Vždycky když řídím, ráda vybočím
Sjedu ze silnice, zhasnu světla,
vyjdu ven a zadívám se na oblohu.
Tohle dělám abych si připomenula,
Že jsem vážne, opravdu malá,
Ve velkém schématu věcí,
A někdy mě to i děsí.
But it's only really scary cause it makes me feel serene
In a way I never thought I'd be because I've never been
So grounded, and so humbled, and so one with everything
I am grounded, I am humbled, I am one with everything
Přesto mě to vždycky nějak uklidní
Způsobem, který by mě nenapadl.
Nikdy jsem nebyla moc uzemněna, pokořena a
Z každého něco.
Jsem uzeměna, pokořena
A z každého něco.
Rock and roll is fun but if you ever hear someone
Say you are huge, look at the moon, look at the stars, look at the sun
Look at the ocean and the desert and the mountains and the sky
Say I am just a speck of dust inside a giant's eye
I am just a speck of dust inside a giant's eye
Rock n roll je zábava,
ale pokud někdy někoho uslišíš
říkat že jsi obrovská,
Zadívej se na měsíc, hvězdy, slunce, oceán,
pouště, hory a oblohu.
A řekni, že jsi jen smítko prachu uvnitř obřího oka.
Jsem jen smítko prachu uvnitř obřího oka.
When I saw Geneviève I really liked it when she said
What she said about the giant and the lemmings on the cliff
She said 'I like giants
Especially girl giants
Cause all girls feel too big sometimes
Regardless of their size'
Potkala jsem Geneviève
A moc se mi líbilo to, co řekla
O obrech a malých hlodavcích na skalách.
Řekla "Mám ráda obry,
Zejména obrovské holky
Protože každá z nás se někdy cítí příliš velká,
Bez ohledu na velikost"
When I go for a drive I like to pull off to the side
Of the road and run and jump into the ocean in my clothes
*I'm smaller than a poppyseed inside a great big bowl
And the ocean is a giant that can swallow me whole
Vždycky když řídím, ráda vybočím
Sjedu ze silnice, rozběhnu se
A oblečená skočím do oceánu.
Jsem menší než mák uvnitř velmi velké mísy.
A oceán je obr, který mě může celou spolknout.
So I swim for all salvation and I swim to save my soul
But my soul is just a whisper trapped inside a tornado
So I flip to my back and I float and I sing
I am grounded, I am humbled, I am one with everything
I am grounded, I am humbled, I am one with everything
Tak plavu pro všechny a jejich spásu,
Plavu pro záchranu mé vlastní duše.
Ale má duše je jen šepot uvězněn uvnitř tornáda.
Tak se otočím na záda, plavu a zpívám.
Jsem uzeměna, pokořena
A z každého něco.
Jsem uzeměna, pokořena
A z každého něco.
So I talked to Geneviève and almost cried when she said
That the giant on the cliff wished that she was dead
And the lemmings on the cliff wished that they were dead
So the giant told the lemmings why they ought to live instead
Tak jsem mluvila s Geneviève,
Téměř jsem se rozbrečela když řekla,
Že ta obrovská holka na útesu si přeje být mrtvá.
A ty malé holky na útesu si přejí to samé.
Obrovská holka řekla, že by měli žít místo ní.
When she thought up all those reasons that they ought to live instead
It made her reconsider all the sad thoughts in her head
So thank you Geneviève, cause you take what is in your head
you make things that are so beautiful and share them with your friends
Když si přešla všechny důvody,
Proč by měli žít místo ní,
Všechny ty smutné myšlenky přehodnotila.
Tak díky Geneviève, že bereš to, co máš v hlavě.
Děláš nádherné věci a dělíš se o ně s přáteli.
We all become important when we realize our goal
Should be to figure out our role within the context of the whole
And yeah, rock and roll is fun, but if you ever hear someone
Say you are huge, look at the moon, look at the stars, look at the sun
Look at the ocean and the desert and the mountains and the sky
Všichni jsme důležití, když si uvědomíme svůj cíl
Mělo by to být zjištění naší role v rámci života.
Say I am just a speck of dust inside a giant's eye
I am just a speck of dust inside a giant's eye
I am just a speck of dust inside a giant's eye
And I don't wanna make her cry
Cause I like giants
A jo, Rock n roll je zábava,
ale pokud někdy někoho uslišíš
říkat že jsi obrovská,
Zadívej se na měsíc, hvězdy, slunce, oceán,
pouště, hory a oblohu.

Text přidala dennyxd

Video přidala dennyxd

Překlad přidala dennyxd

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Remember That I Love You

Reklama

Kimya Dawson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.