Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Woman Noun...
Female adult human being. Wife. Mother.
Mannequin Noun...
Synthetic 3 dimentional representation of the perfect human form.
Woman, Mannequin...
[many times studdering:] Womannequin
ooh whoa ohhh whoa..ohh whoa whoa ohh
ooh whoa ohhh whoa..ohh whoa whoa ohh
Žena jako podstatné jméno...
Dospělá osoba ženského pohlaví. Manželka. Matka.
Figurína jako podstatné jméno...
Umělá trojrozměrná reprezentace dokonalého lidského těla
Žena, figurína...
[několikrát vyslovuje:] Figurína ženy
Ooh, whoa, ohhh, whoa... ohh, whoa, whoa, ohh
Ooh, whoa, ohhh, whoa... ohh, whoa, whoa, ohh
Mirror, Mirror on the wall
Why I feel so insecure
Models on a posterboard
Normal ain’t no good no more
Mirror, Mirror is it me
Why they strip my self esteem?
I’m compared to Loreal before they even airbrush me
Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi
Proč se cítím tak nejistá?
Modelky na plakátech
Být normální už není dost dobré
Zrcadlo, zrcadlo, jsem to já?
Proč mi snižují sebevědomí?
Vypadám jako nalíčená, ještě než se mě dotkne štětec
They give me fake hair, fake nails, fake eyelashes
I’ve had barbies that are less plastic
girlfriend we are just additive addicts
Me, I’m groomed NO, I’m organic!
Life would be nice with a body like Hallie
Flawless on the Hollywood Screen
But my legs Ain’t long like Tyra Banks
Doctor What can you do for me?
Lepí mi umělé vlasy, umělé nehty, umělé řasy
I moje barbíny byly méně umělé
Kamarádko, jsme jen další závisláci
Já, jsem upravená, NE, jsem přirozená!
Život by byl krásný, kdybych měla tělo jako Hallie
Bezchybná v hollywoodských filmech
Ale nemám tak dlouhé nohy jako Tyra Banks
Doktore, co pro mě můžete udělat?
Girl don’t hide
Cause you don’t need nobody to tell you
That your so fly
Don’t need No SuperFicial, Artificial
Everybody needs a real woman
No, Don’t you want a real woman? real women?
No, Don’t you want a real woman? real women?
No, Don’t you want a real woman? real women?
No, Don’t you wanna wanna
Holka, přestaň se schovávat
Protože nepotřebuješ nikoho, aby ti říkal
Že jsi úžasná
Nepotřebuješ nic povrchního, umělého
Každý potřebuje skutečnou ženu
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
Ne, nechceš?
My perfections unconventional
I’m made from another mold
There ain’t nothing wrong with me
No injections gonna make me whole
Fix something that's really broke
like views of femininity
Moje dokonalost je nekonvenční
Jsem odlitá z jiné formy
Není na mně nic špatného
Žádné injekce ze mě neudělají lepšího člověka
Opravuj jen to, co je opravdu rozbité
Jako třeba pohled na ženskou krásu
Their like OMG it’s a girl with a brain
Time moves on, but times ain’t changed
People still Medievu
she still following along like sheep do.
Oni se diví, ta holka má i mozek
Čas běží vpřed, ale časy se nezměnily
Lidi se pořád chovají jako ve středověku
A ona pořád poslouchá jako ovce
Only thing complex about her is a complex
Unsatisfied in a whole new context
It’s like Bam a brand new product
something to hawk
why we so self conscious so..
Jediné, co je na ní komplexní, jsou její komplexy
Je nespokojená v úplně novém kontextu
Je to jako úplně nový výrobek
Něco podbízivého
Proč jsme tak stydlivé, takže...
Girl don’t hide
Cause you don’t need nobody to tell you
That your so fly
Don’t need No SuperFicial, Artificial
Everybody needs a real woman
No, Don’t you want a real woman? real women?
No, Don’t you want a real woman? real women?
No, Don’t you want a real woman? real women?
No, Don’t you wanna wanna
Holka, přestaň se schovávat
Protože nepotřebuješ nikoho, aby ti říkal
Že jsi úžasná
Nepotřebuješ nic povrchního, umělého
Každý potřebuje skutečnou ženu
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
Ne, nechceš?
Hey sisters! Hej, sestry!
let me bring it back home
I ain’t trying to be a clone
I’m a hottie with a body
No Psychology will make me a Womannequin
Dovolte mi tohle šířit
Nechci být ničí klon
Jsem sexy
A žádná psychologie ze mě neudělá jen pouhou figurínu
When I’m hanging with the fellows they step, step, to me
Baby girl I like, like, your ja-jelly.
Girl we proud that you ain’t one of the crowd,
that you ain’t a Womannequin
Když se bavím s klukama, jdou, jdou ke mně
Kotě, líbí se mi tvoje špíčky
Holka, buď hrdá, že nejsi jen další v davu
Že nejsi jenom figurína
Girl don’t hide
Cause you don’t need nobody to tell you
That your so fly
Don’t need No SuperFicial, Artificial
Everybody needs a real woman
No, Don’t you want a real woman? real women? (I’m real)
No, Don’t you want a real woman? real women? (ooh)
No, Don’t you want a real woman? real women? (so real)
No, Don’t you wanna wanna
Holka, přestaň se schovávat
Protože nepotřebuješ nikoho, aby ti říkal
Že jsi úžasná
Nepotřebuješ nic povrchního, umělého
Každý potřebuje skutečnou ženu
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
(Já jsem skutečná)
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
(Ooh)
Ne, nechceš skutečnou ženu? skutečnou ženu?
(Naprosto skutečná)
Ne, nechceš?
this is for all my “real ladies out there” Yeah. To je pro všechny moje "opravdové dámy", jo
ooh whoa ohhh whoa..ohh whoa whoa ohh
ooh whoa ohhh whoa..ohh whoa whoa ohh
Ooh, whoa, ohhh, whoa... ohh, whoa, whoa, ohh
Ooh, whoa, ohhh, whoa... ohh, whoa, whoa, ohh

Text přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Womannequin (as Natalia Cappuccini)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.