Playlisty Kecárna
Reklama

Wonderful Wonderful - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Don't you listen to the never
Keep praying for rain
Dancing for rain little girl by the drain
Motherless child, rescue rescue
Don't you listen to the never
Keep praying for rain
Dancing for rain with your doll by the drain
Motherless child, rescue rescue
Neposlouchej ta "nikdy"
Pořád se modli za déšť
Tanči pro déšť, holčičko, u odtoku
Dítě bez matky, zachraň ho, zachraň ho
Neposlouchej ta "nikdy"
Dál se modli za déšť
Tanči pro déšť se svou panenkou u odtoku
Dítě bez matky, zachraň ho, zachraň ho
Keep your ear to the shell, keep your ear to the shell
Stay on the path that leads to the well
There are many take the one that leads to the well, rescue rescue
Keep your ear to the shell, keep your ear to the shell
Drž své ucho u mušle, drž své ucho u mušle
Zůstaň na cestě, která tě vede ke studni
Je jich spousta, vydej se po té, co vede ke studni, zachraň ji, zachraň ji
Drž své ucho u mušle, drž své ucho u mušle
Motherless child does thou believe
That thine afflictions have caused us to grieve?
Motherless child angels have closed
Their eyes, thou wast thrown away and exposed
Dítě bez matky, věřilo bys
Že tvé strasti nám způsobily zármutek?
Dítě bez matky, andělé zavřeli
Oči, bylo jsi odhozeno a ponecháno napospas
Don't you listen to the never
Keep praying for rain
Dancing for rain, no sweet for the pain of a motherless child
Rescue rescue
Neposlouchej ta "nikdy"
Dál se modli za déšť
Tanči pro déšť, není nic sladkého v bolesti dítěte bez matky
Zachraň ho, zachraň ho
Keep your ear to the shell, keep your ear to the shell
Stay on the path that leads to the well
There are many, take the one that leads to the well
Drž své ucho u mušle, drž své ucho u mušle
Zůstaň na cestě, která tě vede ke studni
Je jich spousta, vydej se po té, co vede ke studni
Motherless child, follow my voice
And I shall give thee great cause to rejoice
Motherless child, be of good cheer
My arm is reached out, I am here
I'll crush every doubt and every fear
Clothesline the shame and you will answer to the rain
Dítě bez matky, následuj můj hlas
A já ti dám velký důvod k radosti
Dítě bez matky, buď veselé
Má ruka je natažená, jsem tady
Zničím každou pochybnost a každou obavu
Pověs hanbu na šňůru a odpovíš dešti
Wonderful wonderful, wonderful wonderful
Motherless child I am with thee, thou wast never alone
Maybe I'm dirty, maybe I'm unworthy
Motherless child, can you hear me? I will give you a home
Wonderful wonderful, wonderful wonderful
Motherless child I am with thee, thou wast never alone
Maybe I'm dirty, maybe I'm unworthy
Motherless child, can you hear me? I will give you a home
You were never alone
Nádherné, nádherné, nádherné, nádherné
Dítě bez matky, jsem s tebou, nikdy jsi nebylo samo
Možná jsem špinavý, možná tě nejsem hoden
Dítě bez matky, slyšíš mě? Dám ti domov
Nádherné, nádherné, nádherné, nádherné
Dítě bez matky, jsem s tebou, nikdy jsi nebylo samo
Možná jsem špinavý, možná tě nejsem hoden
Dítě bez matky, slyšíš mě? Dám ti domov
Nikdy jsi nebylo samo

Text přidala SuperSonic

Video přidala spongebobb

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Wonderful Wonderful

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.