Playlisty Kecárna
Reklama

Sam's Town - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Nobody ever had a dream round here,
but I don't really mind and/that it's starting to get to me
Nobody ever pulls the seams round here,
but I don't really mind and/that it's starting to get to me
Nikdo tady neměl sen
a mě to nevadí/že se to ke mně dostává
Nikdo tady nepustil žilou
a mě to opravdu nevadí/že se to ke mně dostává
I've got this energy beneath my feet
like something underground's gonna come up and carry me,
I've got this sentimental heart that beats
but I don't really mind (and) it's starting to get to me
Pod nohami mám energii
jako by něco z podzemí mělo vyjít a nést mě
Mám to sentimentální srdce co bije
a opravdu mi to nevadí a dostává se to ke mně
Now.."Why do you waste my time?"
Is the answer to the question on your mind
And I'm sick of all my judges
so scared of what they'll find
But I know that I can make it
As long as somebody takes me home,
every now and then...
Teď... "Proč plýtváš mým časem?"
Je odpověď na otázku ve tvé mysli
A jsem unavený ze všech rozhodnutí
tak vyděšený z toho, co objeví
Ale vím, že to můžu zvládnout
Dokud mě někdo nese domů,
tu a tam...
Oh, have you ever seen the lights?
Have you ever seen the lights?
Ach, spatřil jsi někdy světla?
Spatřil jsi někdy světla?
I took the shuttle on a shock-wave ride,
where the people on the pen pull the trigger for accolade
I took a bullet, and I looked inside
Running through my veins
An American masquerade
Kolísám na jízdě po šokových vlnách
kde lidé na perách mačkají tlačítka vyznamenání
Vzal jsem kulku a nahlídl dovnitř
Jak běží mými žilami
Americká maškaráda
I still remember Grandma Dixie's wake,
I never really known anybody to die before
Red white and blue upon a birthday cake,
My brother, he was born on the fourth of the July...and that's all
Stále si pamatuju smrt báby Dixie
Nikdy předtím jsem neviděl ničí smrt
Červeno-bílý a nahoře modrý narozeninový dort
Můj bratr, narodil se 4. června.... a to je vše
"So why do you waste my time?"
Is the answer to the question on your mind
And I'm sick of all my judges,
so scared of letting me shine
But I know that I can make it,
as long as somebody takes me home...
"Proč plýtváš mým časem?"
Je odpověď na otázku ve tvé mysli
A jsem unavený ze všech rozhodnutí
tak vyděšený z toho, co objeví
Ale vím, že to můžu zvládnout
Dokud mě někdo nese domů...
Wooooooo! Wooooooo!
(every now and then)
(every now and then)
(tu a tam)
(tu a tam)
(You know) I see London, I see Sam's Town
holds my hand and let's my hair down
Rolls that world right off my shoulder
I see London, I see Sam's Town now
(Víš) Vidím Londýn, vidím Samovo město
drží mé ruce a vlasy dole
Valící se svět přes má ramena
Vidím Londýn, teď vidím Samovo město

Text přidala danulka

Video přidala l1l1lele

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sawdust

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.