Playlisty Akce
Reklama

Prize Fighter - text, překlad

playlist Playlist
She's a pillar by the day, a fire by night
She's a famous architect, like Frank Lloyd Wright
When it comes to tightrope walkin', she's world renowned
Přes den je oporou, v noci ohněm
Je to slavná architektka, jako Frank Lloyd Wright
Když přijde na provazochodectví, je to světoznámá přebornice
Her elegance and charm are worthy of praise
And I heard she used to throw for the Oakland A's
She works to hard at 68 hours a week, I've yet to meet her match
Její elegance a půvab jsou hodny uznání
A slyšel jsem, že hrála za Oakland Athletics
Tvrdě pracuje 68 hodin týdně, přesto jsem ji okouzlil
A marvel of modern science
She's a natural born pioneer
I can't make up my mind,
Should I put her on display or hide her?
Zázrak moderní vědy
Je to rozená průkopnice
Nemůžu se rozhodnout
Mám ji vystavovat, nebo radši skrývat?
I'm gonna be her prize fighter
I know that she's out of my league
I'm gonna be her prize fighter
My uniform has been decreed
Budu o ni bojovat
Vím, že je mimo moji ligu
Budu o ni bojovat
Už mi přidělili uniformu
She's a daughter of the gods, got a lot of clout
If she's ever in a bind, I'd get her out
And sometimes I have these nightmares, in the middle of the day
Where a head-makin' gypsy steals her away
Je to dcera bohů, má velký vliv
Kdyby se někdy ocitla v bryndě, dostanu ji z toho
A občas mě i uprostřed dne přepadnou noční můry
Ve kterých mi ji ukradne cikán
There ain't no doubt about it
I'm a slave to her shade of love
One day her majesty the Queen, unprovoked and unforeseen
She's gonna fly her over to England, put that sword on her shoulder,
And knight her!
Není o tom pochyb
Jsem otrokem jejího odstínu lásky
Jednoho dne ji její veličenstvo Královna
Nečekaně a bez varování
Nechá letecky dopravit do Anglie, položí ji meč na rameno
A povýší ji do rytířského stavu!
I'm gonna be her prize fighter
No label's gonna change where she's from
I'm gonna be her prize fighter
And I'm dancin' to the beat of her drum
Budu o ni bojovat
Žádná nálepka nezmění to, odkud pochází
Budu o ni bojovat
A tančím do rytmu jejího bubnu
She's always on my side, rich or poor
And she's with me all the way to the Golden Door
My lioness, my pièce de résistance
My only way
Vždy je na mé straně, bohatá, či chudá
A bude se mnou, až dokud se neocitneme před Nebeskou branou
Má lvice, mé mistrovské dílo
Má jediná naděje
I'm gonna drive me an El Dorado
The colour of her Monterrey eyes
With twin bullet tail lights
And plates that read Desire
Pojedu do El Dorada
Barva jejích monterreyských očí
Se dvěma zadními světly
A SPZ s nápisem Touha
I'm gonna be her prize fighter
Though the weather may be foul
I'm gonna be her prize fighter
Though the wind and the wolves may howl
Budu o ni bojovat
Navzdory špatnému počasí
Budu o ni bojovat
Navzdory větru a vyjícím vlkům
(Prize fighter)
Through the sunshine, through the rain
I'm gonna be her prize fighter
Over and over again
(Bojovat o ni)
Navzdory slunci, navzdory dešti
Budu o ni bojovat
Znovu a znovu

Text přidal Atek007

Videa přidal Alheiza

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.