Playlisty Kecárna
Reklama

Daddy's Eyes - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'll tell you what you wanna know,
But boy you better listen close.
People gonna tell you lies,
Don't let it come as a surprise.
Řeknu ti, co chceš vědět
Však, hochu, raději poslouchej pozorně
Lidé se ti chystají říkat lži
Nenech to, aby to přišlo jako překvapení
That woman's on my back again,
I know she's got the best intentions.
When you begin to realize,
You know you got your daddy's eyes.
Ta žena je opět na mých bedrech
Vím, že má ty nejlepší úmysly
Až si to začneš uvědomovat
Poznáš, že jsi dostal tátovy oči
And there's something that I want to say,
I love her, too.
And all of this has got nothing to do with you.
A je tu něco, co ti chci říct
Miluji ji, moc
Ale tohle nemá nic dělat s tebou
And I'd like to stay but I can't because
I've been fooling around and I know
That you called because you never even knew
That it was hurting me.
A já bych chtěl tak rád zůstat, však nemohu, protože
Byl jsem asi pošetilý a já vím
Že jsi volal, protože jsi nikdy ani nevěděl
Že mě to bolí
When you put it on the other hand,
When you're old enough to understand.
That glove will bring it all to life,
I didn't say that made it right.
Až to přendáš do druhé ruky
Až budeš dost starý, abys pochopil
Že rukavice to všechno odnese s sebou nadosmrti
Neřekl jsem, že se to urovnalo
Because that woman's on my back again,
I know she's got the best intentions.
When you begin to realize,
You know you got your daddy's eyes.
Ta žena je opět na mých bedrech
Vím, že má ty nejlepší úmysly
Až si to začneš uvědomovat
Poznáš, že jsi dostal tátovy oči
And sometimes people get tired,
And I woke up a little too late to lie.
A někdy se lidé unaví
A já se probudil přilíš pozdě, abych lhal
Dreams should last a long time,
This is not what I'd call goodbye.
Sny by měly trvat dlouhou dobu
Není to tím, že jsem se mohl rozloučit
I love her, too. Miluji ji, moc

Text přidala danulka

Video přidala kodana

Překlad přidala kodana

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sawdust

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.