Playlisty Kecárna
Reklama

Cannonball - text, překlad

playlist Playlist
I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
Stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
Stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
I was trying to take your heart
Keep it in a cardboard box
So when it gets hard
You'll never be far
And your love won't be lost
As the bridges fall apart
I still find a way to cross
And even if you are lost among the stars
Your love won't go off
Pokouším se vzít tvé srdce
Držet ho v kartonové krabici
Takže když to půjde těžce
Nikdy nebudeš daleko
A tvá láska nikdy nebude ztracena
Jako rozpadající se mosty
Budu stále hledat cestu k přejití
A dokonce pokud jsi ztracený mezi hvězdami
Tvoje láska neodejde
For me me me me it's in this
But I need need need more of this
Can't turn away, feel it push me
Pro mě mě mě mě to je v tomto
Ale potřebuji potřebuji potřebuji více tohoto
Nemohu se otočit pryč, cítím jak mě to nutí
And I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
A já stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
Stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
Like a cannonball Jako dělová koule
I can feel you take my love
And tangle it above the ground
And if the strings are cut
Nothing holds me up
Nothing takes me down
Cítím jak si bereš mou lásku
A splétá se nad zemí
A pokud jsou řetězy zpřetrhány
Nic mě neudrží vzhůru
Nic mě nestáhne dolů
For me me me me it's in this
But I need need need more of this
Can't turn away, feel it push me
Pro mě mě mě mě to je v tomto
A potřebuji potřebuji potřebuji více tohoto
Nemohu se otočit nazpět, cítím jak mě to nutí
And I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
A já stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
Stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
Like a cannonball Jako dělová koule
When I try to fall for from your candlelight
I get lost in your maybe maybe
I'm just falling
When I try to hide from your love
I can't deny with maybe maybe
It's just my calling
Když se pokouším padat od tvého světla svíčky
Ztrácím se ve tvém možná možná
Prostě padám
Když se pokouším skrýt před tvou láskou
Nemohu odporovat s tím možná možná
Prostě jen padám
But and I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
Ale já padám
Stále padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
I keep falling
I keep falling for you
Like the rain fall
Like a cannonball
Stále padám
Padám pro tebe
Jako padající déšť
Jako dělová koule
Like the rain fall
Like a cannonball
Jako padající déšť
Jako dělová koule
Like the rain fall
Like a cannonball
Jako padající déšť
Jako dělová koule

Text přidal DevilDan

Překlad přidala Yuki360

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

OST Home

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.