Playlisty Kecárna
Reklama

Love Or Lust - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It's love or it's lust, we just need to be clear
'Cause if you're in love, then I shouldn't be here
It's never enough, so I gotta leave you now
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč, prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná, neměl bych tu být
Nikdy to není dost, takže tě teď musím opustit
Ooh-woah-oh, oh-oh
Would you walk eight thousand miles just to make me smile on a rainy Wednesday?
If so, then you gots to go, it ain't mutual and I'm not pretending
Green light, I'm the kryptonite to your love life, no happy ending
You need to slow down, shawty, you way too focused on me
Callin' all the time, blowin' up my line crazy (Yeah-yeah)
Now I gotta hide, do the duck and dive daily
Couldn't see the signs, you're a Gemini
Shoulda known (Ayy, ayy)
Shoulda kno-o-own
Šla bys osm tisíc mil jen proto, abych se usmál na deštivou středu?
Pokud ano, pak bys měla jít, není to vzájemné a já nepředstírám
Zelené světlo, jsem kryptonit tvého milostného života, žádný šťastný konec
Musíš zpomalit, pitomče, příliš se soustředíš na mě
Stále volá, vyhodí do vzduchu moji linku šílenstvím (jo-jo)
Teď se musím schovávat, dělat kachnu a potápět se každý den
Neviděl jsem znamení, jsi Blíženec
Měl jsem to vědět(Ayy, ayy)
Měl jsem to vě-d-ět
It's love or it's lust, we just need to be clear
'Cause if you're in love, then I shouldn't be here
What's warm to the touch, is colder than winter now
Ooh-woah-oh, oh-oh
It's love or it's lust, we just need to be clear
'Cause if you're in love, then I shouldn't be here
It's never enough, so I gotta leave you now
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč, prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná, neměl bych tu být
Co je na dotek teplé, je teď chladnější než zima
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč, prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná, neměl bych tu být
Nikdy to není dost, takže tě teď musím opustit
Ooh-woah-oh, oh-oh
When destiny calls, it won't be for me
Yeah, you should move on, there's nothin' to see here (No)
Isn't my fault you fall into pieces
Told you from the jump (Jump), I can't give you what you want
Said you'd keep your cool, we could take it slow (Take it slow)
'Til you heard my song on the radio
And now we can't go back to the way it was before (Before)
Before, oh-oh-oh
Když osud volá, nebude to pro mě
Jo, měla bys jít dál, není tu nic k vidění (Ne)
Není to moje chyba, že se rozpadáš na kousky
Řekl jsem ti ze skoku (skok), nemohu ti dát, co chceš
Řekla jsi, že budeš v pohodě, mohli bychom to vzít pomalu (vzít to pomalu)
Dokud jsi neslyšela z rádia moji píseň
A teď se nemůžeme vrátit zpět k tomu, jaké to bylo předtím (Dříve)
Dříve, oh-oh-oh
It's love or it's lust, we just need to be clear
'Cause if you're in love, then I shouldn't be here
What's warm to the touch, is colder than winter now
Ooh-woah-oh, oh-oh
It's love or it's lust (Oh-oh, oh), we just need to be clear (Oh-oh, oh)
'Cause if you're in love (Oh-oh, oh), then I shouldn't be here
It's never enough, so I gotta leave you now
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč, prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná, neměl bych tu být
Co je na dotek teplé, je teď chladnější než zima
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč (Oh-oh, oh), prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná (Oh-oh, oh), neměl bych tu být
Nikdy to není dost, takže tě teď musím opustit
Ooh-woah-oh, oh-oh
Who told you to be so rude?
You're actin' too irrational (You crazy, girl)
I told you the truth so let me be now
Ooh-woah-oh, oh-oh
Kdo ti řekl, abys byla tak hrubá?
Jednáš neracionálně (jsi blázen, děvče)
Řekl jsem ti pravdu, tak mě teď nech být
Ooh-woah-oh, oh-oh
It's love or it's lust, we just need to be clear
'Cause if you're in love, then I shouldn't be here
What's warm to the touch, is colder than winter now
Ooh-woah-oh, oh-oh
It's love or it's lust (Oh-oh, oh), we just need to be clear (Oh-oh, oh)
'Cause if you're in love (Oh-oh, oh), then I shouldn't be here
It's never enough, so I gotta leave you now
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč, prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná, neměl bych tu být
Co je na dotek teplé, je teď chladnější než zima
Ooh-woah-oh, oh-oh
Je to láska nebo chtíč (Oh-oh, oh), prostě si to musíme vyjasnit
Protože pokud jsi zamilovaná (Oh-oh, oh), neměl bych tu být
Nikdy to není dost, takže tě teď musím opustit
Ooh-woah-oh, oh-oh
Love or lust
Love or lust (Yeah, yeah)
Love or lust
Love or lust (Ooh, ooh-ooh, ooh)
Love or lust (Yeah, yeah)
Love or lust (Yeah, yeah)
Ooh, woah
Ooh-woah-oh, oh-oh
Láska nebo chtíč
Láska nebo chtíč (jo, jo)
Láska nebo chtíč
Láska nebo chtíč (ooh, ooh-ooh, ooh)
Láska nebo chtíč (jo, jo)
Láska nebo chtíč (jo, jo)
Ooh, woah
Ooh-woah-oh, oh-oh

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidala Yanna

Překlad opravila Yanna

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

El Dorado

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.