Kecárna Playlisty
Reklama

Pitbull - Fireball - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
["Pitbull"]
Mr. Worldwide immortality, you know I'll never die
I rhyme bookie wookie snookie tickle pickle and pants
But I don't know why
Gonna sing songs and bad raps until you fall down
And say please retire
But I ain't never goin' quiet and I'm on a Dále diet
You should try it by the fire
I know you love me but you hate me
But you love me but you hate me
But you love me and you don't know why
I'm like a little fancy baby or an alcoholic furby and
I'm unfireable
(Huh hah!)
Pitbull:
Pan Celosvětová nesmrtelnost! Víte, že nikdy nezemřu
Rýmuji bookie wookie snookie lechtačka nakládačka a kalhoty
Ale nevím proč
Budu zpívat písničky a hrozné rapy, dokud neodpadnete
a neřeknete: "Prosím, jdi do důchodu"
Ale já nikdy neztichnu, jsem na Dale dietě
Měli byste ji zkusit u ohně
Já vím, že mě milujete, ale nenávidíte
Ale milujete, ale nenávidíte
Ale milujete a nevíte proč
Jsem jako malé úžasné dítě nebo alkoholik Furby a
jsem nevyhoditelný!
(Huh hah!)
What are you doing here Pee Wee?
This is not your themesong, technically
I changed like a note or two
Now go on, scram!
Co tu děláš Pee Wee?
Tohle není tvoje znělka, technicky
Změnil jsem asi notu nebo dvě
Teď běž, vypadni!
I saw, I drank, I sponsored
Or should I say I sponsored, I saw, I drank
Ain't no way to stop me
Señoritas really want me
Even though I'm 4 foot 8
Přišel jsem, vypil jsem, sponzoroval jsem
Nebo bych měl říct sponzorovl jsem, viděl jsem a pil jsem
Není cesty, jak mě zastavit
Seňority mě opravdu chtějí
I když mám 142 cm
Now chop chop cookie
Cuz I hired you to boogie
Dance faster or you won't get paid
See you later gator
Gotta find that little waiter
Who I pay to play the ukulele
Tak šup šup, pusinky
Najal jsem vás, abyste trsaly
Tancuje rychleji nebo vám nezaplatím
Takže čágo bágo
Musím najít toho malého číšníka
Kterému platím aby hrál na ukulele
["John Ryan"]
I got soul and I'm superbad
I just stole that from James Brown because he's dead
You may ask just who I am (nobody)
They told me to show up here at 9am
I'm just some guy
Who might get fired
John Ryan:
Mám duši a jsem superpadouch
Tohle jsem prostě ukradle od Jamese Browna, protože je mrtvý
Můžete se ptát, kdo jsem (nikdo)
Řekli mi, ať se tu ukážu v devět ráno
Jsem jen nějaký kluk
Kterého by mohli vyhodit
["Pitbull"]
Fireable
Sorry John Ryan
I'm going to have to let you go
Ideally we would want someone who was good at music for his part
Damnit Pee Wee, get outta here!
Seriously, what do I pay my security guys for?
To stand around and look at the models?
That's my job
Pitbul:
Vyhoditelný
Promiň, Johne Ryane
Musím tě nechat jít
Nejraději bychom pro tuhle část chtěli někoho, kdo je dobrý v muzice
Sakra Pee Wee, vypadni odsud!
Ale vážně, za co ty securiťáky platím?
Aby tu postávali a dívaly se na modelky?
To je moje práce!
Now some young gun may sing on one
But that don't mean no thang
Cuz as a matter of fact as per my contract
I make exactly one song per day
Did we get it?
Takže nějaký mladý muž může zpívat na jedné
Ale to nic neznamená
Protože ve skutečnosti podle mojí smlouvy
Dělám přesně jednu písničku denně
Máme to?
It's time for another with that country brother
The guy from Let Her Cry
I told Hootie to report to me for duty
And he said "Ay ay but I can't sing high"
Je čas pro jiného s tímhle country, brácho
Ten chlapík z Let Her Cry
Řekl jsem Hootiemu, ať se hlásí do služby
A on řekl "Joj, joj, ale neumím zpívat vysoko"
["Hootie"]
I'm so glad for this gig
Do you remember '94 when I was big?
Sold out shows with my band (Los Blowfish)
And now nobody wants to hold my hand
I'm not retired
I just got hired!
Hootie:
Jsem tak rád, za tuhle příležitost
Pamatujete si rok 94, kdy jsem byla hvězda?
Vyprodával jsem koncerty s mou kapelou (Los Blowfish)
A teď mě nikdo nechce držet za ruku
Nejsem v důchodu
Právě mě najali!
["Pitbull"]
Damn man, that's terrible
And that, that's something coming from me
I guess what we would describe you as technically is uh
Fireable
Sorry Hootie, tell the Blowfish I said Dále
Oh no, it's that part again!! (ahh!)
We forgot to put out the Pee Wee traps (huh hah!)
Pitbul:
Sakra, chlape, to je příšerný
A to, to je vážně něco, když to říkám já
Myslím, že bychom tě mohli popsat jako, technicky, no
Vyhoditelného!
Promiň, Hootie, řekni Blowfishovi, že mu vzkazuju Dale!
Ale ne, už zase tahle část!
Zapomněli jsme vytáhnout pasti na Pee Weeo!
You're gonna be the victim of a Pitbull attack
But the way you dress is so amazing in fact
I think I have that suit, was it straight from the rack?
Hey wait a minute Pee Wee cuz I'm taking it back
Staneš se obětí útoku Pitbula!
Ale tvůj styl v oblékání je vlastně úžasný
Myslím, že mám tenhle oblek, ten je přímo ze stojanu?
Hele, počkej minutku, Pee Wee, protože to beru zpátky!
How's like to sing with me on all of my tracks?
Cuz even though some people say your antics are wack
Just like me, you see, you can never be sacked
And that makes us
Unfireable!!!!!!
(huh hah)
Jak to zní, zpívat se mnou na všech mých písničkách?
I když někteří lidé říkají, že tvoje šaškárny jsou trapné
Jako já, vidíš, nikdy nemůžeš dostat vyhazov
A to z nás dělá
Nevyhoditelné!
Ha-ha that's awesome
I gotta get me some of them shoes (ahh!)
Now get outta here Hootie, you're still fired
Cha, to je úžasné
Musím si pořídit taky takové boty!
Tak ale už vypadni Hootie, jsi pořád vyhozen¨
["Hootie"]
Is there nothing I can do?
["Pitbull"]
Nope
["Hootie"]
Okay
Hootie:
Je tu něco, co můžu udělat?

Text přidala VeronikaZ

Video přidala VeronikaZ

Překlad přidala VeronikaZ

Překlad opravila VeronikaZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Key of Awesome texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.