Playlisty Kecárna
Reklama

No Way Out - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Fuckers, it's settledHajzlové, je rozhodnuto
Yeah, all the train came trippin' through the station
This mad hatter he was beamin' at me
You cool cat, you think that you know me
I'm not the same person that I used to be
Yeah, celý vlak přijel fetovat přes
stanici
Tenhle bláznivej kloboučník se na mě usmíval
Ty si chlápku myslíš, že mě znáš
Nejsem ten, kým jsem býval
Your cards dealt, you're playin' 'em wrong, boy
And there's a few things that you need to know
I took the elevator up to the top
And I followed that rabbit all down the hole
Rozdané karty, sek kterýma hrajete špatně, chlapče
Je tu pár věcí, které byste měl vědět
Vyjel jsem výtahem až na vrchol
A následoval jsem toho králíka dolů do díry
I told my self I believed it, but who was I kiddin'?
Out of these eyes I could see it, but it's all a lie
The end is near, I can feel it, yeah, it's comin' around
And now there's no doubt, it's settled
And there's no, no way out, no way out
Řekl jsem si, že tomu věřím, ale z čeho jsem si dělal srandu?
Z těchto očí jsem mohl vidět, ale všechno je lež
Konec je blízko, cítím to, yeah, už to přichází
A teď není pochyb o tom, že je rozhodnuto
A není zde žádná, žádná cesta ven, žádná cesta ven
Switch got me caught up in a twister
I'm skippin' all down that yellow brick road
I said to the tin man, sorry, can't help you
They ripped my heart out a long time ago
Přepínač mě dohnal v tornádu
Skáču dolů ze žluté cesty
Řekl jsem poldovi, je mi líto, nemůžu pomoct
Už dávno mi vyrvali srdce
And now I'm feelin' like the cowardly lion
I wanna break out but I'm paralyzed
The yellow bricks led me straight to the wizard
He said it's all your state of mind
A teď se cítím jako zbabělý lev
Chci vybuchnout, ale jsem paralyzován
Žluté cihly mě vedly přímo ke kouzelníkovi
Řekl, že je to tvůj stav mysli
I told my self I believed it, but who was I kiddin'?
Out of these eyes I could see it, but it's all a lie
The end is near, I can feel it, yeah, it's comin' around
And now there's no doubt, it's settled
And there's no, no way out
Řekl jsem si, že tomu věřím, ale z čeho jsem si dělal srandu?
Z těchto očí jsem mohl vidět, ale všechno je lež
Konec je blízko, cítím to, yeah, už to přichází
A teď není pochyb o tom, že je rozhodnuto
A není zde žádná, žádná cesta ven
And there's no, no way out
And there's no, no way out
And now there's no doubt, it's settled
And there's no, no way out
No way out ya, yeah, oh, oh, oh, oh, oh
A není zde žádná, žádná cesta ven
A není zde žádná, žádná cesta ven
A teď není pochyb o tom, že je rozhodnuto
A není zde žádná, žádná cesta ven
Cesta ven, yeah, oh, oh, oh, oh, oh
I told my self I believed it, but who was I kiddin'?
Out of these eyes I could see it, but it's all a lie
The end is near, I can feel it, yeah, it's comin' around
And now there's no doubt, it's settled
And there's no, no way out
Řekl jsem si, že tomu věřím, ale z čeho jsem si dělal srandu?
Z těchto očí jsem mohl vidět, ale všechno je lež
Konec je blízko, cítím to, yeah, už to přichází
A teď není pochyb o tom, že je rozhodnuto
A není zde žádná, žádná cesta ven
Now there's no way, there's no way out
Now there's no way, there's no way out
Now there's no way, there's no way out
Už zde není žádná cesta, žádná cesta ven
Už zde není žádná cesta, žádná cesta ven
Už zde není žádná cesta, žádná cesta ven

Text přidal Brawler

Video přidal Brawler

Překlad přidal Brawler

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In The City

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.