Playlisty Kecárna
Reklama

N.Y.C. Ft.Nas - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Kevin Rudolf ]
In the city of dreams,
you get caught up
in the schemes
and fall apart in the seam
Tonight
That boy he used to bomb,
From B.K. to the Bronx
and it's the fortunate one,
who dies
[Kevin Rudolf]
Ve městě snů,
vám uvíznou
ve schématech
a rozpadnou se na švy
Dnes večer
Ten kluk použil k bombardování
Z B.K. do Bronxu
a je šťastný,
kdo zemře
[ NAS ]
New York, we ready!
[NAS]
New Yorku, jsme připraveni!
[ Kevin Rudolf ]
He move from LAS to SoHo (hooo)
A few blocks
for those who don't know (ohh)
Down the hall
punched a hole in the wall
Bounced out, all are in control
Certified son of a gun
Learns life lesson 101
Don't fly too high
on your own supply
Get burnt by the sun
[Kevin Rudolf]
Pohyb z LAS do SoHo (hooo)
O několik bloků
pro ty, kteří nevědí (ohh)
Na konci chodby
díra ve zdi
Odražená, všechno je pod kontrolou
Certifikovaný všivák
Učí životní lekci 101
Nelítej příliš vysoko
na vlastní pohon
Spálíš se od slunce
Coz in the city of dreams
You get caught up
in the schemes
And fall apart in the seam
Tonight
That boy he is the bomb,
from B.K. to the Bronx
And it's
the fortunate one who dies
Protože ve městě snů
vám uvíznou
ve schématech
A rozpadnou se na švy
Dnes večer
Ten kluk použil k bombardování
Z B.K. do Bronxu
a je šťastný, kdo zemře
He was NY's talk of the town
Heard out to the LI sound (okay)
He started datin models
and he figured it out
He used to be a nice guy,
then he cut that sh!t out
Qualified sex machine
No better than a vowed fiend
She wanted a ride
to the upper east side
but he dropped
her ass off in queens
Byl fáma New Yorku
Slyšen na LI (okay)
Začal chodit s modelkami
a přišel na to
Býval to pěkný chlap,
pak tu sra*ku odříznul
Kvalifikovaný stroj na sex
Ne lepší než ďábel sliboval
Chtěla jízdu
na horní east side
ale padl
její zadek v queensu
Coz in the city of dreams
You get caught up
in the schemes
and fall apart in the seam
Tonight
That boy
would play his guitar
like he was ready for war
(You ready, K?)
(It's your man Nas here)
And then he'd lift up
his voice to the
Sky
(Take it straight
through New York City)
Protože ve městě snů
vám uvíznou
ve schématech
A rozpadnou se na švy
Dnes večer
Ten kluk
bude hrát na kytaru
jako by byl připraven na válku
(připraven, K)
(Tohle je Nas)
A pak by zvednul
svůj hlas
do nebes
(Ber to přímo do New York City)
[ NAS ]
Yo, ok, my city, my town, my crown
Michael Bloomberg, forget what you heard
I'm thought of highly, shoppin Louie, Gianni
Christian LaCrosse shades, what can a boss say?
City, bus, the subway, cab, the runway
Ski masks and gunplay my past at a young age
The illest city on the planet
Towers came down, Wall Street barely standin
We Crook Brothers, opposite of Brook Brothers
My footsteps of Scatman Crothers
It's just generations of style
to get five luminous minutes with me
Interviews on how I flip sixty-twos
This isn't my style,
I spit what I'm livin right now
I'm out on the town, gold bars shuttin it down
Bottles stacked from the floor to the ceiling
Then it's a loud fool,
fifty-third street, right near the Hilton
I'm fightin the feeling I had
when I was lightin up buildings
Now I'm writin for millions of listeners
Critics who just don't get it
They try dissin us,
New York full of kings and queens,
all the rest just mimic us
[ NAS ]
Yo, ok, moje velkoměsto, moje město, moje koruna
Michael Bloomberg, zapomeň, co jsi slyšel
Jsem hrdý, nakupuji Louie, Gianni
Christian LaCrosse shades, co může boss říct?
Město, autobus, podzemka, taxi, runway
Lyžařské masky a přestřelka v mladém věku
Nejlepší město na planetě
Věže sestoupili, Wall Street sotva stojící
Jsme Crook Brothers, naproti Brook Brothers
Mé stopy Scatmana Crotherse
Prostě generace stylu
získat pět světelných minut se mnou
Rozhovory o tom, jak otáčím 62ky
To není můj styl,
plivu na to, jak žiju
Na město jsem venku, zlaté cihly to vypínají
Láhve vyskládané od podlahy až ke stropu
Pak je to hlasitý blázen
53. ulice, blízko Hiltonu
Peru se s pocitem, který jsem měl,
když jsem rozsvěcel budovy
Teď píšu pro miliony posluchačů
Kritici, kteří to prostě nechápou
Jsou neúctiví,
New York plný králů a královen,
všichni ostatní prostě napodobují
[ Kevin Rudolf ]
Coz in the city of dreams
you get caught up in the schemes
and fall apart in the seam
Tonight
That boy would play his guitar
like he was ready for war
And then he'd lift up his voice to the
Sky
[ Kevin Rudolf ]
Protože ve městě snů
vám uvíznou
ve schématech
A rozpadnou se na švy
Dnes večer
Ten kluk
bude hrát na kytaru
jako by byl připraven na válku
A pak by zvednul
svůj hlas
do nebes

Text přidala blacked12

Video přidala IvyEyes

Překlad přidal Brawler

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In The City

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.