Playlisty Kecárna
Reklama

The riddle - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I've got two strong arms.
Blessings of Babylon
time to carry on
And try for sins and false alarms
So to American the brave, wise man save.
Mám dvě silné paže
Požehnání Babylónu
S časem pokračovat
A zkusit za hříchy a plané poplachy
Tak americký hrdinný moudrý muž je spásou.
Near a tree by a river there's a hole in the ground.
Where an old man of Erin goes around and around.
And his mind is a beacon in the veil of the night.
For a strange kind of fashion there's a wrong and a right
Blízko stromu u řeky je díra v zemi
Kde starý muž z Erinu chodí kolem dokola
A jeho mysl je majákem pod rouškou noci
Kvůli podivnému druhu módy rozlišujeme špatné a dobré
But he'll never,
never fight over you.
Ale on nikdy,
nikdy nebude bojovat o tebe
I've got plans for us
Nights in the scullery
And days instead of me
I only know what to discuss
Oh
for anything but light
Spřádám pro nás plány
Noci v umývárně nádobí
A dny raději u mě
Já jen vím, o čem mluvit
Oh
o čemkoliv však s lehkostí
Wise men fighting over you Moudří muži bojují o tebe
It's not me you see.
Pieces of valentine
And just a song of mine.
To keep from burning history
Seasons of gasoline and gold
To nejsem já, koho vidíš
Kousky valentýna
A jen má píseň
Brání shoření v dějinách
Období benzínu a zlata
Wise men fold. Moudré muže ohýbá
Near a tree by a river there's a hole in the ground
Where an old man of Erin goes around and around.
And his mind is a beacon in the veil of the night.
For a strange kind of fashion there's a wrong and a right
Blízko stromu u řeky je díra v zemi
Kde starý muž z Erinu chodí kolem dokola
A jeho mysl je majákem pod rouškou noci
Kvůli podivnému druhu módy rozlišujeme špatné a dobré
But he'll never,
never fight over you.
Ale on nikdy,
nikdy nebude bojovat o tebe
I got time to kill.
Sly looks in corridors without a plan of yours.
A blackbird sings on bluebird hill.
Thanks to the calling of the wild, wise mens child.
Mám spoustu volného času
Lstivé pohledy na chodbách bez tvých plánů
A kos zpívá na kopci *salašníka
Díky volání divočiny, moudrých mužů dítě
Near a tree by a river there's a hole in the ground.
Where an old man of Erin goes around and around.
And his mind is a beacon in the veil of the night.
For a strange kind of fashion there's a wrong and a right
Blízko stromu u řeky je díra v zemi
Kde starý muž z Erinu chodí kolem dokola
A jeho mysl je majákem pod rouškou noci
Kvůli podivnému druhu módy rozlišujeme špatné a dobré
But he'll never,
never fight
Ale on nikdy,
nikdy nebude bojovat
Near a tree by a river there's a hole in the ground.
Where an old man of Erin goes around and around.
And his mind is a beacon in the veil of the night.
For a strange kind of fashion there's a wrong and a right
Blízko stromu u řeky je díra v zemi
Kde starý muž z Erinu chodí kolem dokola
A jeho mysl je majákem pod rouškou noci
Kvůli podivnému druhu módy rozlišujeme špatné a dobré
But he'll never,
never fight over you.
Ale on nikdy,
nikdy nebude bojovat o tebe
No, he'll never,
never fight over you
Ale on nikdy,
nikdy nebude bojovat o tebe

Text přidala 25050205

Text opravila Nelielu

Video přidal hiacint

Překlad přidal Dave95145

Překlad opravila Nelielu

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Bluebird = salašník, Blackbird = kos. (Nelielu)
Reklama

The Riddle

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.