Playlisty Kecárna
Reklama

Outgrown - text, překlad

playlist Playlist
So we'll call it all believing in the art
There's evidence and remnants of a spark
Strong belief there'll be a better part
When the hoping ends (When the hoping ends)
All these memories get written in the scars
Now every dream is left among the stars
Force that dreaded raven to depart
When the snow begins (When the snow begins)
Tak budem to nazývat vírou v umění
Je zde důkaz a ústřižky jiskry
Silná víra, že tady bude lepší část
Když doufání skončí (Když doufání skončí)
Všechny ty vzpomínky se zapíší do jizev
Každý sen je zanechán mezi hvězdami
Síla, která donutila havrana k odletu
Když začne sněžit (Když začne sněžit)
I'll be all out lonely if you all outgrow me
To know with all of this potential should have raised up but I never did
Scared the stars won't show me, if you all outgrow me
I know every road I run down has a sundown, that's the way it is
Budu úplně sám, pokud mě všichni přerostete
Vědom, že se vším tím potenciálem jsem měl povstat ale to jsem neudělal
Vyděšený, že mi hvězdy neukáží, jestli jste mě všichni přerostli
Vím, že každá cesta kterou si zvolím má západ slunce a tak to je
So, I try to chase those days but never catch them
I'll try to walk the other way and learn detachment
Raise the eyes you save for me and all the laughter
You used to hold me in
I'll just let go of love that others dreamed and captured
I'll never know another feeling like the rapture
I'm gonna go, I gotta be here in your absence
Now, this poem has ended
Tak se snažím hnát tyhle dny, ale nikdy je nechytím
Pokusím se jít jinudy a naučit se odloučení
Pozvedni oči, které si pro mě šetříš a veškerý smích
Se kterým jsi mě podržela
Prostě jen pustím lásku, kterou ostatní snili a zajali
Nikdy nebudu znát jiný pocit jako vztržení
Půjdu, musím tady být ve vaší nepřítomnosti
Teď, tato báseň skončila
I'll be all out lonely if you all outgrow me
To know with all of this potential should have raised up but I never did
Scared the stars won't show me, if you all outgrow me
I know every road I run down has a sundown, that's the way it is
Budu úplně sám, pokud mě všichni přerostete
Vědom, že se vším tím potenciálem jsem měl povstat ale to jsem neudělal
Vyděšený, že mi hvězdy neukáží, jestli jste mě všichni přerostli
Vím, že každá cesta kterou si zvolím má západ slunce a tak to je
That's why I'm let down, let down, honey
That's why I'm let down, let down, honey
Proto jsem zklamaný, zklamaný, lásko
Proto jsem zklamaný, zklamaný, lásko
That night, that drive, felt like every single wolf was around us
That night was so quiet, felt like all the trees were keeping the sound out
So hold me right, I'll pray
That I'll promise you this moment will come
Oh, alright, got a pretty way of keeping the sound out
Ta noc, ta jízda, bylo to jakoby všichni vlci byli kolem nás
Ta noc byla tak tichá, bylo to jakoby všechny stromy tlumily zvuk
Drž mě správně, budu se modlit
Že ti slíbím, že ten moment nastane
Ach, dobře, mám krásný způsob jak tlumit všechen zvuk
I'll be all out lonely if you all outgrow me
To know with all of this potential should have raised up but I never did
Scared the stars won't show me, if you all outgrow me
I know every road I run down has a sundown, that's the way it is
Budu úplně sám, pokud mě všichni přerostete
Vědom, že se vším tím potenciálem jsem měl povstat ale to jsem neudělal
Vyděšený, že mi hvězdy neukáží, jestli jste mě všichni přerostli
Vím, že každá cesta kterou si zvolím má západ slunce a tak to je
That's why I'm let down, let down, honey
(All the trees were keeping the sound out)
That's why I'm let down, let down, honey
(Pretty way of keeping the sound out)
Proto jsem zklamaný, zklamaný, lásko
(Všechny stromy tlumily zvuk)
Proto jsem zklamaný, zklamaný, lásko
(Krásný způsob jak tlumit všechen zvuk)

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal Mixalis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Without Fear

Reklama

Dermot Kennedy texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.