Playlisty Akce
Reklama

Lost - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When everything was broken
The Devil hit his second stride
But you remember what I told ya
Someday I'll need your spine to hide behind
For fear of moments stolen
I don't wanna say goodnight
But I'll still see you in the morning
Still know your heart and still know both your eyes
Když bylo vše zlomené
Ďábel udělal svůj druhý krok
Ale vzpomínáš si na to, co jsem ti řekl
Jednou se budu potřebovat schovat za tvou páteř
Ze strach z ukradených momentů
Nechci říkat dobrou noc
Ale ráno tě zase uvidím
Stále znám tvé srdce a stále znám obě tvé oči
I could've told you 'bout the long nights
How no one loves the birds that don't rise
So you can tell the heroes go hide
My sense of wonder's just a little tired
Nemohl jsem ti povídat o dlouhých nocích
Jak nikdo nemá rád ptáky, co se nepovznášejí
Takže můžeš říct, že se hrdinové schovávají
Můj smysl pro údiv je jen trochu unavený
If only you could see yourself in my eyes
You'd see you shine, you shine
And I know you'd never leave me behind
But I am lost this time
Are we destined to burn, or will we last the night?
I will hold you til I hold you right
If only you could see yourself in my eyes
You'd see you shine, you shine
Kdyby ses jen mohla podívat na sebe mýma očima
Uviděla bys, že záříš, záříš
A vím, že bys mě nikdy neopustila
Ale jsem tentokrát ztracen
Jsme odsouzeni shořet nebo budeme pokračovat během noci?
Budu tě držet, než tě budu držet správně
Uviděla by ses zářit, zářit
So we'll run into the open
Keep your hand inside of mine
And then when everything is over
I hope to think of this as better times
The sky got red and swollen
I guess I never see the signs
There can't be songs for every soldier
It can't be solace every time you cry
Takže budeme utíkat do otevřeného
Drž svou ruku v té mé
A pak když je všechno za námi
Doufám, že myslíš na ty samé dobré časy
Obloha zčervenala a natekla
Hádám, že nikdy neuvidím znamení
Nemůže tu být píseň pro každého vojáka
Nemůže být útěcha pokaždé, když pláčeš
I could've told you 'bout the long nights
How no one loves the birds that don't rise
So you can tell the heroes go hide
My sense of wonder's just a little tired
Nemohl jsem ti povídat o dlouhých nocích
Jak nikdo nemá rád ptáky, co se nepovznášejí
Takže můžeš říct, že se hrdinové schovávají
Můj smysl pro údiv je jen trochu unavený
If only you could see yourself in my eyes
You'd see you shine, you shine
And I know you'd never leave me behind
But I am lost this time
Are we destined to burn, or will we last the night?
I will hold you til I hold you right
If only you could see yourself in my eyes
You'd see you shine, you shine
Kdyby ses jen mohla podívat na sebe mýma očima
Uviděla bys, že záříš, záříš
A vím, že bys mě nikdy neopustila
Ale jsem tentokrát ztracen
Jsme odsouzeni shořet nebo budeme pokračovat během noci?
Budu tě držet, než tě budu držet správně
Uviděla by ses zářit, zářit
I was lost 'til I found you
Now these songs will hold and hide your name
All at once was all about you
Since that night the moon has never seemed the same
Byl jsem ztracený, než jsem tě našel
Teď tyhle písně budou držet a skrývat tvé jméno
Nakonec byly všechny o tobě
Od té noci se měsíc nezdá být stejný
If only you could see yourself in my eyes
You'd see you shine, you shine
I know you'd never leave me behind
But I am lost this time
Kdyby ses jen mohla podívat na sebe mýma očima
Uviděla bys, že záříš, záříš
A vím, že bys mě nikdy neopustila
Ale jsem tentokrát ztracen
What if the love you deserve is love you never find?
I've learned in love and death we don't decide
If only you could see yourself in my eyes
You'd see you shine, you shine
Co když láska, kterou si zasloužíš, je láskou, kterou nikdy nenajdeš?
Naučil jsem se, že v lásce a smrti se nerozhodujeme
Kdyby ses jen mohla podívat na sebe mýma očima
Uviděla bys, že záříš, záříš

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Without Fear

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.