Playlisty Akce
Reklama

An Evening I Will Not Forget - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When love was found,
I kept my hope just like I'd hoped to,
Then sang to the sea for feelings deep blue.
Když se našla láska
Držel jsem se své naděje, jen abych doufal
Poté zpíval moři za hluboce modré pocity
Coming down,
We've had problems that we've grown through,
But I bet you dream of what you could do.
Scházím
Měli jsme problémy, kterým jsme odrostli
Ale vsadím se, že sníš o něčem, co jsi mohla udělat
At seventeen I was alright,
Was like nothing I could feel inside,
And wishing you were here tonight,
Is like holding on.
V sedmnácti jsem byl v pořádku
Nebylo to jako nic z toho, co cítím uvnitř
A přeju si, abys tu dneska večer byla
Je to jako vytrvat
But I still get to see your face, right?
And that's like nothing they can take, right?
So there won't be no feeling in the firelight,
Hoping this will be right,
Time to show your worth child.
Ale stále vidím tvou tvář, že?
A je to něco, co nám nemůžou vzít, že?
Takže v krbu nebudou žádné pocity
Doufám, že tohle bude v pořádku
Čas ukáže tvou cenu, dítě
I remember when her heart broke over stubborn shit,
That's no way to be living kid,
The angel of death is ruthless.
Vzpomínám si, když se její srdce zlomilo o tvrdohlavého vola
Není to způsob žití, dítě
Anděl smrti je nemilosrdný
And I'm always thinking summertime with the bikes out,
Pushing our luck getting wiped out,
Days with nothing but laughing loud.
A vždycky přemýšlím o létě na kolech
Tlačím naše štěstí k dohazování
Dny s ničím, jen hlasitým smíchem
Underneath my coat you tap my shoulder, hold my hand,
Nights with nothing but dark in there,
You can be my armour then.
Pod mým kabátem, mi klepeš na rameno, drž mě za ruku
Noci bez ničeho jiného než tmy kolem
Můžeš poté být má zbroj
Island smiles and cardigans,
The nights that we've been drinking in,
We're here to help you kill all of this hurt that you've been harbouring.
Ostrovní úsměvy a cardigany
Noci, které jsme propili
Jsme tu, abychom ti pomohli zabít tuhle bolest, kterou ukrýváš
Confessions should be better planned,
Alone, that night, I'm surely damned,
Run away, I'll understand.
Vyznání by měla být plánovaná
Sám, o této noci, jsem opravdu zatracený
Uteč, pochopím to
What's important is this evening I will not forget,
Purple, blue, orange, red,
These colours of feeling, give me love, I'll put my heart in it.
Co je důležité tento večer, na to nezapomenu
Fialová, modrá, oranžová, červená
Tyhle barvy pocitu mi dávají lásku, dám do toho srdce
I think about it all the time,
The lights went out, you were fine,
You kinda struggle not to shine.
Myslím na to celou dobu
Světla zhasínala, byla jsi v pohodě
Trošku bojuješ o to zazářit
I still love you though, I still love you though,
I still love you always.
Stále tě miluju, stále tě miluju
Vždycky tě miluju
So hold me when I´m home, keep the evenings long
Crack and break and part ways.
Tak mě drž, když jsem doma, udržuji dlouhé večery
Praskni a rozlom a odděl cesty
I still love you though, I still love you though,
I still love you always.
Stále tě miluju, stále tě miluju
Vždycky tě miluju
So hold me when I´m home, keep the evenings long
Crack and break and part ways.
Tak mě drž, když jsem doma, udržuji dlouhé večery
Praskni a rozlom a odděl cesty
And I wonder if I can let it down. A přemýšlím, zda to můžu vzdát
It´s for real, it´s for real.
It´s for real, it´s for real.
Je to opravdové, je to opravdové
Je to opravdové, je to opravdové

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Without Fear

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.