Playlisty Kecárna
Reklama

XXX. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro: Bono]
America, God bless you if it's good to you
America please take my hand
Can you help me underst-
New Kung Fu Kenny
[Úvod:Bono]
Amerika, Boh ti žehnaj ak je to pre teba dobré
Amerika, prosím zober moju ruku
Pomôžeš mi prosím porozum-
New Kung Fu Kenny
[Verse 1: Kendrick Lamar]
Throw a steak off the yacht
To a pool full of sharks, he'll take it
Leave him in the wilderness
With a sworn nemesis, he'll make it
Take the gratitude from him, I bet he'll show you something woah
I'll chip a nigga little bit of nothin'
I'll chip a nigga little bit of nothin'
I'll chip a nigga little bit of nothin'
I'll chip a nigga then throw the blower in his lap
Walk myself to the court like bitch I did that x-rated
Johnny don't wanna go to school no more, no more
Johnny said books ain't cool no more (no more)
Johnny wanna be a rapper like his big cousin
Johnny caught a body yesterday out hustlin
God bless America you know we all love him
Yesterday I got a call like from my dog like 101
Said they killed his only son because of insufficient funds
He was sobbin', he was mobbin', way belligerent and drunk
Talkin' out his head philosphin' on what the lord had done
He said, "K-Dot can you pray for me? It's been a fucked up day for me
I know that you anointed, show me how to overcome"
He was lookin' for some closure hopin' I could bring him closer
To the spiritual, my spirit do no better but I told him
"I can't sugar coat the answer for you, this is how I feel
If somebody kill my son, that mean that somebody's gettin' killed"
Tell me what you do for love, loyalty and passion of
All the memories collected, moments you could never touch
I wait in front a niggas spot and watch him hit his block
I'll catch a nigga leavin' service if that's all I got
I'll chip a nigga then throw the blower in his lap
Walk myself to the court like, "bitch I did that"
Ain't no black power when your baby killed by a coward
I can't even keep the peace, don't you fuck with one of ours
It be murder in the street, it be bodies in the hour
Ghetto bird on the street, paramedics on the dial
Let somebody touch my momma, touch my sister, touch my woman
Touch my daddy, touch my niece, touch my nephew, touch my brother
You should chip a nigga then throw the blower in his lap
Matter fact, I'm 'bout to speak at this convention, call you back

[Verš 1: Kendrick Lamar]
Vyhoď steak z jachty
Do bazéna plného žralokov, on ho dostane
Nechaj ho v divočine s prísahou nemesis, on to urobí
Vezmite si od neho vďaku, stavím sa, že vám ukáže niečo úžasné
Zabijem niggu, žiaden problém
Zabijem niggu, žiaden problém
Zabijem niggu, žiaden problém
Zabijem niggu, žiaden problém
Zabijem niggu, potom mu hodím zbraň do lona
Idem na súd ako: kurva ja som to urobil neslušné
Johnny nechcel chodiť do školy naďalej, naďalej
Johnny povedal, že knihy nie sú cool naďalej (naďalej)
Johnny chce byť rapper ako jeho veľký bratranec
Johnny včera zachytil telo naliehavo
Boh žehnaj Amerike, ty vieš, že ho všetci milujeme
Včera som dostal hovor ako od môjho psa 101
Povedal, že zabil svojho jediného syna, lebo nemal peniaze
Vzlykal, bol hnusný, tak agresívny a opitý
Hovoril, filozofoval o tom, čo pán urobil
Povedal:, „K-Dot môžeš sa za mňa modliť? Bol to pre mňa na pi*u deň
Ja viem že máš božiu priazeň, ukáž mi ako to prekonať
Hľadal nejaké uzavretie a dúfal, že ho môžem priviesť bližšie
K duchovnému, môj duch nie je lepší, ale povedal som mu
"Nemôžem osladiť odpoveď pre vás, to je to, čo cítim
Ak niekto zabije môjho syna, to znamená, že niekto bude zabitý.
Povedz mi, čo robíš pre lásku, vernosť a vášeň
Všetky nahromadené spomienky, ktorých sa nikdy nedotkneš
Čakám pred niggami na mieste a sledujem, ako dopadol na jeho blok
Chytím niggu, ktorá opustí službu, ak je to všetko, čo mám
Zabijem niggu, potom mu hodím zbraň do lona
Idem na súd ako kurva ja som to urobil
Nie je žiadna čierna sila, keď je tvoje dieťa zabité sráčom
Nemôžem ani udržať mier, kurva, nie si jeden z nás
Bola to vražda na ulici, boli to telá za hodinu
Policajný vrtuľník na ulici, záchranári na číselníku
Nech sa niekto dotkne mojej mamy, dotkne mojej sestry, dotkne mojej ženy, dotkne môjho otca, dotkne mojej netere, dotkne môjho synovca, dotkne môjho brata.
Mal by si zabiť niggu a potom hodiť zbraň do jeho lona
Fakt, chcem hovoriť na tejto konferencii, zavolám vám späť
[Chorus: Bono and Kendrick Lamar]
Alright kids we're gonna talk about gun control (Pray for me)
Damn
It's not a place
This country is to be a sound of drum and bass
You close your eyes to look around
[Zbor: Bono a Kendrick Lamar]
Dobre, deti budeme hovoriť o ovládaní zbraní (modli sa za mňa)
„Sakra"
Nie je miesto
Táto krajina má byť zvuk bubna a basov
Zavriete oči, aby ste sa rozhliadli
[Verse 2: Kendrick Lamar]
Hail Mary, Jesus and Joseph
The great American flag is wrapped and dragged with explosives
Compulsive disorder, sons and daughters
Barricaded blocks and borders
Look what you taught us
It's murder on my street
Y'all street, back streets
Wall street, corporate offices, banks
Employees and bosses with homicidal thoughts
Donald Trump's in office, we lost Barack and promised to never doubt him again
But is America honest or do we bask in sin?
Pass the gin, I mix it with American blood
Then bash him in, you crippin' or you married to blood?
I'll ask again, oops, accident
It's nasty when you set us up then roll the dice then bet us up
You overnight the big rifles then tell Fox to be scared of us
Gang members or terrorists et cetera et cetera
Americas reflections of me
That's what a mirror does
[Verš 2: Kendrick Lamar]
Kričte Mária, Ježiš a Jozef
Veľká americká vlajka je zabalená a obmotaná výbušninami
Kompulzívna porucha, synovia a dcéry
Zablokované bloky a hranice
Pozrite sa, čo ste nás naučili
Je to vražda na mojej ulici
Na ulici vás všetkých, uličky
Wall Street, firemné kancelárie, banky
Zamestnanci a šéfovia s vražednými myšlienkami
V kancelárii Donalda Trumpa sme stratili Baracka a sľúbili mu,
že o ňom už nikdy nezapochybujeme.
Ale je Amerika úprimná alebo žijeme v hriechu?
Premeňte gin, miešam ho s americkou krvou
Potom ho zatlačte, zotrváte alebo ste sa vydali za krv?
Opäť sa pýtam, hm, nehoda
Je to škaredé, keď si nás nastavil, potom premiešali kockami a potom si vsadili
Namiesto veľkých pušiek cez noc poviete Fox, že sa nás bojí
Členovia gangov a teroristi a tak ďalej a tak ďalej
Amerika sa na mne odráža
To je to, čo robí zrkadlo
[Chorus: Bono]
It's not a place
This country is to be a sound of drum and bass
You close your eyes to look ar-

[Zbor: Bono]
Nie je miesto
Táto krajina má byť zvuk bubna a basov
Zavriete oči, aby ste sa rozhliadli

Text přidal Daniel313

Video přidal Minkgo

Překlad přidal Minkgo

Překlad opravil Minkgo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

DAMN.

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.