Playlisty Kecárna
Reklama

Is It Love - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Angela McCluskey (Kendrick Lamar)]
Sit still and close your eyes (smoke to it)
What's behind the other door? Oh-ohh
No more silence (no more silence)
Don't kill this thing we got called love (don't shoot)
Just searching for the perfect shot
Klidně sedět a zavři oči (kouřit k tomu)
Co je za dalšími dveřmi?
Ne víc ticha (ne víc ticha)
Nezabíjej tyhle věci, které jsme nazývali láskou (nestřílej)
Jen hledám ten perfekní výstřel
[Chorus: Angela McCluskey]
When love comes calling, don't look back
When love comes calling, don't look away
When love comes calling, don't look back
When love comes calling, don't look away
Když lásky přijde volání, nedívej se zpět
když lásky přijde volání, nedívej se pryč
když lásky přijde volání, nedívej se zpět
když lásky přijde volání, nedívej se pryč
[Kendrick Lamar (Angela McCluskey)]
I used to write rhymes all day and all night
When y'all was playing PlayStation, my pencil was erasing lines
My conscience only knew what's half-tight
At 3:14, it's time to get me a slice my nigga
This is a dog's fight my nigga
The soundtrack to life my nigga
Kendrick Lamar, his momma called him that
He watched House Party and ate Apple Jacks
He sold Sega games, his cousin sold crack
He pumped Reeboks, his uncles pumped packs
Punk fake, jump-shot, ball hit the back
Ball dreams of being point guard was off limits Jack
That's because these Compton streets was built not to win
You killed the nigga, I stole a bible, is that a sin?
Part of me though, I'm searching for answers (just searching for the perfect shot)
The good kid from the ugly city that's mad that he's had some
Where is the love?
Psával jsem rýmy celý den a celou noc
Když jste všichni hráli PlayStation, moje tužka vymazávala linky
Jen moje svědomí vědělo co je napůl těsný
ve 3:14 je čas aby mě dostal kousek mého negra
Toto je psí bitva mého negra
Ten soundtrack do života mého negra
Kendrick Lamar, jeho máma ho takto nazývá
Sledoval House Party a jedl Apple jack
Vyprodal Sega game, jeho bratranec prodával crack
Byl nadšený z Reeboks, jeho strýc z balíčků
falešný punk, výstřel ve skoku, míč udeřil zpět,
míčové sny o bytí strážce bodu byli mimo limity Jacka
To protože tyto ulice Compton byly postyveny aby nevyhrály.
Zabil jsi negra, já ukradl bibly, je to hřích?
Část mě myslí, Hledám odpovědi
(jen hledám perfektní výstřel)
Dobré dítě z ošklivého města, které je šílené, že on něco má
Kde je láska?
[Chorus: Angela McCluskey (Kendrick Lamar)]
When love comes calling, don't look back
When love comes calling, don't look away (where is the love?)
When love comes calling, don't look back
When love comes calling, don't look away
Když lásky přijde volání, nedívej se zpět
když lásky přijde volání, nedívej se pryč (kde je láska?)
když lásky přijde volání, nedívej se zpět
když lásky přijde volání, nedívej se pryč
[Kendrick Lamar (Angela McCluskey)]
Give me rings, give me chains mayne
Give me a blue Benz, red Porsche, red Range
Give me black bitches, white hoes, new clothes
A mansion with marble floors and security codes
Then give me some landa, or maybe I'll land a
G5, clear port, say hello to the man
Give me awards, Grammies, and let the crowd applaud
my name till they strain the veins in they vocal chords
Give me fame and fortune, me and Trump on golf courses
With that being said, give me Tiger's sports endorsements
Give me billboards, whatever that people would kill for
Manhattan at 40/40, no forties but rose poured
Give me vanity, give me Kurt Cobain sanity
Give me a city where Channel 7 newscasters' cameras be
Give me horror like Amity, no, give me the charts (just searching for the perfect shot)
And if you ever renege, I'll still give you Kendrick Lamar
This is me, and that's love
Dej mi prsteny, dej mi řetězí muže
dej mi modrý Benz, rudé Porsche, rudé Range
dej mi čeré k*rvy, bílé motyky, nové oblečení
sídlo s mramorovými podlahy a bezpečnostními kódy
než mi nějaký smích, nebo možná přistanu G5, čistý přístav, řeknu ahoj muži
dej mi ocenění, Grammy a nech davy aplaudovat
moje jmého dokud nenapnou žíly v jejich zpěvu akordů
dej mi slávu a štěstí, mně a Trump na golfových hřištích
Se smutkem, dej mi Tigrovy sportovní schválení
dej mi billboardy, cokoliv pro co by lidé zabíjeli
Manhattan na 40/40, žádná čtyřicátá léta, ale nalité růže
dej mi marnost, dej mi Kurta Cobaina duševní zdraví
dej mi město kde Channel 7 hlasatelé kamerovali
dej mi horror jako Amity, dej mi žebříčky
(jen hledám perfektní výstřel)
A pokud někdy odmítneš, stále ti dám Kendricka Lamara
To jsem já a to je láska
[Chorus: Angela McCluskey]
When love comes calling, don't look back
When love comes calling, don't look away
When love comes calling, don't look back
When love comes calling, don't look away
Když lásky přijde volání, nedívej se zpět
když lásky přijde volání, nedívej se pryč
když lásky přijde volání, nedívej se zpět
když lásky přijde volání, nedívej se pryč
[Kendrick Lamar]
Now everybody smoke to it
for this is, the celebration
Teď všichni k tomu kouří
proto je, ta oslava

Text přidal Moonblade

Video přidal Moonblade

Překlad přidala Magikan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kendrick Lamar

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.