Playlisty Kecárna
Reklama

Bitch Don't Kill My Vibe - text, překlad

playlist Playlist
[Hook 1:]
I am a sinner
Who's probably gonna sin again
Lord forgive me
Lord forgive me
Things I don't understand
Sometimes I need to be alone
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
I can feel your energy from two planets away
I got my drink I got my music I will share it but today I'm yelling
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Já jsem hříšník
Který pravděpodobně zhřeší znovu
Pane odpusť mi
Pane odpusť mi
Věci kterým nerozumím.
Někdy potřebuji být sám.
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Cítím tvoji energii dvě planety daleko.
Mám svůj drink Mám svoji hudbu, podělím se s tebou, ale dneska křičím
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
[Verse 1:]
Look inside my soul and you can find gold and maybe get rich
Look inside of your soul and you can find out it never exist
I can feel the changes
I can feel a new life
I always knew life can be dangerous
I can say that I like a challenge and you tell me it's painless
You don't know what pain is
How can I paint this picture
When the color blind is hanging with ya
Fell on my face and I woke with a scar
Another mistake living deep in my heart
Buried on top of my sleeve in a flick
I can admit that it did look like yours
Why you resent every making of this
Tell me your purpose is petty again
But even a small lighter can burn a bridge
Even a small lighter can burn a bridge

Koukni dovnitř mé duše a můžeš najít zlato a možná se stát bohatým.
Koukni dovnitř tvé duše a a můžeš zjistit, že nikdy neexistovala.
Cítím ty změny
Cítím nový život
Já vždycky věděl že život může být nebezpečný
A můžu říct že mám rád výzvu a ty mi říkáš že to je bezbolestné
Ty nevíš co bolest je
Jak můžu nakreslit tento obrázek
Když barvoslepost visí s tebou.
Pocit na mé tváři a vzbudím se s jizvou
Další chyba která žije hluboko v mém srdci.
Pohřbena na vrcholku mého rukávu
A můžu potvrdit že to vypadalo jako tvoje
Proč tohle vždycky nesnášíš.
Řekni mi, tvůj záměr je triviální, znova
Ale dokonce malý zapalovač může podpálit most
Dokonce malý zapalovač může podpálit most
[Hook 1:]
I can feel the changes
I can feel the new people around me just want to be famous
You can see that my city found me then put me on stages
To me that's amazing
To you that's a quick check, with all disrespect let me say this

Cítím ty změny
Cítím jak všichni kolem mě
se pouze chtějí stát slavní.
Můžeš vidět že moje město mě našlo a potom dalo na pódia
Pro mě je to úžasné
Pro tebe je to rychlá šance, s celou neúctou nech mě říct tohle:
[Hook 2:]
I am a sinner
Who is probably going to sin again
Lord forgive me
Lord forgive me
Things I don't understand
Sometimes I need to be alone
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
I can feel your energy from two planets away
I got my drink I got my music I will share it but today I'm yelling
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe

Já jsem hříšník
Který pravděpodobně zhřeší znovu
Pane odpusť mi
Pane odpusť mi
Věci kterým nerozumím.
Někdy potřebuji být sám.
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Cítím tvoji energii dvě planety daleko.
Mám svůj drink Mám svoji hudbu, podělím se s tebou, ale dneska křičím
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
[Verse 2:]
I'm trying to keep it alive and not compromise the feeling we love
You trying to keep it deprived and only co-sign what radio does
And I'm looking right past ya
We live in a world, we live in a world on two different axles
You live in a world, you living behind the mirror
I know what you scared of, the feeling of feeling emotions inferior
This shit is vital, I know you had to
This shit is vital, I know you had to
Die in a pitiful vain, tell me a watch and a chain
Is way more believable, give me a feasible gain
Rather a seasonal name, I'll let the people know this is something you can blame
On yourself you can remain, stuck in a box
Ima break out and then hide every lock
Ima break out and then hide every lock

Zkouším to udržet na životě a bez kompromisu pocitem, který milujeme
Zkoušíš to udržet vyvlastněné jen podpisem
co rádio dělá
Dívám se přímo na tebe
Žijeme ve světě, žijeme ve světě se dvěma rozdílnými osami
Žiješ ve světě, žiješ za zrcadlem
Já vím čeho se bojíš, pocitu pocitu emoční slaboty
Tohle je životně důležitý, Já vím že jsi musel
Tohle je životně důležitý, životně důležitý
Zemřít v ubohé marnosti, hodinky a řetěz jsou více uvěřitelnější, dej mi skutečný zisk
Raději něž sezónní jméno, dám lidem vědět
že tohle je něco za co můžeš být vinen
Sám sebe si můžeš připomenout, uvízlý v krabici
Vyšel jsem ven a skryl jsem se v každém zámku
Vyšel jsem ven a skryl jsem se v každém zámku
[Hook 2:]
I can feel the changes
I can feel the new people around me just want to be famous
You can see that my city found me then put me on stages
To me that's amazing
To you that's a quick check, with all disrespect let me say this

Cítím ty změny
Cítím jak všichni kolem mě
se pouze chtějí stát slavní.
Můžeš vidět že moje město mě našlo a potom dalo na pódia
Pro mě je to úžasné
Pro tebe je to rychlá šance, s celou neúctou nech mě říct tohle:
[Hook 1:]
I am a sinner
Who is probably going to sin again
Lord forgive me
Lord forgive me
Things I don't understand
Sometimes I need to be alone
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
I can feel your energy from two planets away
I got my drink I got my music I will share it but today I'm yelling
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe

Já jsem hříšník
Který pravděpodobně zhřeší znovu
Pane odpusť mi
Pane odpusť mi
Věci kterým nerozumím.
Někdy potřebuji být sám.
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Cítím tvoji energii dvě planety daleko.
Mám svůj drink Mám svoji hudbu, podělím se s tebou, ale dneska křičím
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
[Bridge:]
You ain't heard a chorus like this in a long time
Don't you see that long line
And they waiting on Kendrick like the 1st and the 15th
3's in the air I can see you are - in sync
Hide your feelings, hide your feelings now what you better do
I'll take your girlfriend and put that pussy on a pedestal
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Walk out the door and they scream it's alive
My new year's resolution is to stop all the pollution
Talk too motherfucking much, I got my drink I got my music
I say - Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe
Bitch don't kill my vibe

Neslyšel jsi takový refrén dost dlouho
Nevidíš tu dlouhou čáru
A oni čekají na Kendricka jako prvního a
patnáctého
Trojka ve vzduchu Vidím jsi naladěný
Skryj své pocity, skryj své pocity to je to nejlepší co teď můžeš udělat
Vezmu tvoji holku a položím to číču na podstavec
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Vyjít ven ze dveří a oni křičí že to je živé
Moje novoroční předsevzetí je zastavit všechnu tu nečistotu.
Mluvím zasraně moc dlouho, Mám svůj drink Mám svoji hudbu
Říkám - Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace
Mrcho nezabíjej mi moje vibrace

Text přidala Nelisska

Videa přidali Nelisska, TomasMasek

Překlad přidal mavvednb

Překlad opravil Minkgo

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Good kid, m.A.A.d city

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.