Playlisty Kecárna
Reklama

Just Say Yes - text, překlad

I don't know which way I should turn
I'm too afraid of getting burned
When all the wells have come up dry
It's hard to take another try
Nevím, jakým způsobem bych měl obrátit
Já jsem taky strach z popálení
Když všechny studny mají přijít sucho
Je těžké přijmout další pokus
But I pick myself up of the floor
And tried my best just like I did before
Just say yes... just say yes
Ale já jsem se sebrat z podlahy
A pokusil můj nejlepší, stejně jako já předtím
Stačí jen říct ano ... jen říct ano
Everytime I take a chance
This hesitation pulls me back
From finding out who I should be
I want to know the real me
Vždy jsem riskovat
Toto zaváhání táhne mě zpátky
Od zjištění, kdo bych měl být
Chci znát skutečné já
So I pick myself above the floor
And realized just who I was before
I can't listen to the voice inside that keeps on saying I should never try
Just say yes
Just say yes
Tak jsem se sebrat nad podlahou
A uvědomil si, kdo jsem byl před
Nemůžu poslouchat vnitřní hlas, který udržuje na říct, že jsem se nikdy zkusit
Stačí jen říct ano
Stačí jen říct ano
I don't know which way I should go
I'm too afraid of letting go
With this doubt to overcome
It's hard to see all that I've done
Nevím, kudy mám jít
Jsem moc bát pustit
S tímto pochyb o tom, k překonání
Je těžké vidět všechno, co jsem udělal
But I pick myself above the floor
And tried my best just like I did before
I just set aside the fear within and walk on through the door that held me in
Just say yes
Just say yes
Ale já sebrat nad podlahou
A pokusil můj nejlepší, stejně jako já předtím
Právě jsem zrušil strachu uvnitř a chodit na dveřmi, které se konalo mě
Stačí jen říct ano
Stačí jen říct ano

Text přidal forewerMT

Video přidala deniska0kaka

Překlad přidala deniska0kaka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Ken Andrews texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.