Playlisty Kecárna
Reklama

The Bravest One - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Build you up and tear you down
leave you lying on the ground
It's all you've ever known your whole life
The monster that they say you are
is a reflection of their hearts
Words are like a blade of a knife
Postavit tě a srazit tě
Nechat tě ležíce na zemi
To jediné jsi za celý život poznal
Příšera, to říkají, že jsi
Jde o odraz jejich srdcí
Slova jsou jako ostří nože
When you are alone, wishing you could
rub it off, rub it off
But you don't even know underneath you are
pure gold
Když jsi sám, přející si, abys to mohl
Setřít, setřít
Ale nikdy jsi nepoznal, že pod tím vším
Jsi čistým zlatem
'Cause to me you're the bravest one
that I've seen
Beautiful and fearless underneath
The fire in your eyes makes me wanna be
It makes me wanna be better, better, better
Protože pro mě jsi ten nejstatečnější
Koho jsem kdy viděla
Krásný a nebojácný pod tím vším
Oheň v tvých očích mě nutí
Mě nutí chtít být lepší, lepší, lepší
(Ooh ooh, ooh ooh) (Ooh ooh, ooh ooh)
Every hurtful word they say
Every arrow of hate
You turned it into love and I know,
I know, I know, I know
Even though its hard, you stand up tall,
holding your head up through it all
Show them that they are the ones who are small
Každé škodlivé slovo, co říkají
Každý šíp nenávisti
Přeměnil jsi jej v lásku a já vím
Já vím, já vím, já vím
Dost, i když je to těžké, stojíš vzpřímeně
Držíš svou hlavu nahoře skrze to všechno
Ukaž jim, jak jsou malí
When you are alone, wishing you could
rub it off, rub it off
But you don't even know underneath you are
pure gold
Když jsi sám, přející si, abys to mohl
Setřít, setřít
Ale nikdy jsi nepoznal, že pod tím vším
Jsi čistým zlatem
'Cause to me you're the bravest one
that I've seen
Beautiful and fearless
underneath
The fire in your eyes makes me wanna be
It makes me wanna be better, better, better
Better, better, better
Protože pro mě jsi ten nejstatečnější
Koho jsem kdy viděla
Krásný a nebojácný
pod tím vším
Oheň v tvých očích mě nutí
Mě nutí chtít být lepší, lepší, lepší
Lepší, lepší, lepší
You're a fighter, you're a warrior
Never a victim, never afraid
Watching you keeps me inspired
every minute of everyday
You're a fighter, you're a warrior
Never a victim, never afraid
Watching you keeps me inspired
Jsi bojovník, jsi válečník
Nikdy oběť, nikdy vyděšený
Sledování tě mě inspiruje
Každou minutu dne
Jsi bojovník, jsi válečník
Nikdy oběť, nikdy vyděšený
Sledování tě mě inspiruje
'Cause to me, you're the bravest one
that I've seen
Beautiful and fearless
underneath
The fire in your eyes makes me wanna be
Makes me wanna be better, better, better
Better, better
You make me wanna be better, better, better, better
Protože pro mě jsi ten nejstatečnější
Koho jsem kdy viděla
Krásný a nebojácný
pod tím vším
Oheň v tvých očích mě nutí
Mě nutí chtít být lepší, lepší, lepší
Lepší, lepší
Nutíš mě chtít být lepší, lepší, lepší

Text přidal stfilomena

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.