Playlisty Akce
Reklama

Something Beautiful - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(Beautiful...)
You are stronger than you know
Oh, you're something beautiful!
(Krásný...)
Jsi silnější než si myslíš
Oh, jsi cosi krásného
Know you're hurting and you feel like all is lost
Heart is burning from the love that's been cut off
But day light comes in and time for you is all I got
And I promise you'll get through this
You can do this
Vím, že tě to bolí a máš pocit, že je všechno ztracené
Srdce hoří kvůli lásce, která byla odtržena
Ale denní světlo přichází a čas je to jediné, co máš
A slibuji, že tě přes všechno tohle dostanu
Zvládneš to
Because all that you need
Is a little room to breathe...
Protože všechno, co potřebuješ
Je malý pokoj k nadechnutí...
Breathe in and let it go, oh
Your tears are not for nothing
Let them fall off
In every tear drop there is something beautiful, oh
(You are stronger than you know, oh)
Nádechni se a nech to být, oh
Tvé slzy nejsou k ničemu
Nech je spadnout
V každé kapce je něco krásného, oh
(Jsi silnější než si myslíš, oh)
Oh you're something beautiful! Oh, jsi cosi krásného!
Fighting shadows, in a game that you can't win
Losing battles and no wonder your skin
Is just a blessing in disguise
Without darkness, there is no light
Just hold on a little longer
And I promise you'll get through this
Bojující se stíny ve hře, kterou nemůžeš vyhrát
Prohráváš bitvy a není divu, že tvá kůže
Je jen štěstí v neštěstí
Bez temnoty tu není světlo
Jen se drž o trošku déle
A slibuji ti, že tě přes tohle dostanu
Because all that you need
Is a little room to breathe
Protože všechno, co potřebuješ
Je malý pokoj k nadechnutí...
Breathe in and let it go, oh
Your tears are not for nothing
Let them fall off
In every tear drop there is something beautiful, oh
You are stronger than you know, oh
Oh you're something beautiful
Nádechni se a nech to být, oh
Tvé slzy nejsou k ničemu
Nech je spadnout
V každé kapce je něco krásného, oh
Jsi silnější než si myslíš, oh
Oh, jsi cosi krásného
Can't feel the love without the pain
The sun wouldn't matter without the rain
You're not required to carry the weight
So let it go, here's my hand to hold
At the of it all, there's a smile for you waiting
Nemůžeš bez bolesti cítit lásku
Slunce by nemělo význam bez deště
Není nutné, abys nesl tu tíhu
Tak ji nech být, tady je má ruka
Po tom všem je tu úsměv, na který čekáš
(So...) (Takže...)
Breathe in and let it go, oh
Your tears are not for nothing
Let them fall off
In every tear drop there is something beautiful, oh
You are stronger than you know, oh
Oh you're something beautiful
Nádechni se a nech to být, oh
Tvé slzy nejsou k ničemu
Nech je spadnout
V každé kapce je něco krásného, oh
Jsi silnější než si myslíš, oh
Oh, jsi cosi krásného
Let it go, let it go! Nech to být, nech to být!
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
You're something beautiful
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
(You're something beautiful baby, and you better believe that)
You're something beautiful
You're something beautiful
(You deserve it all)
You're something beautiful
You're something beautiful
(Don't let them tell you you're not
Just give it all that you got
Cause you are more than enough
(Jsi něco krásného, zlato, a radši tomu věř)
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
(Všechno si zasloužíš)
Jsi cosi krásného
Jsi cosi krásného
(Nenech je říkat, že nejsi
Jen dej všechno, co máš
Protože jsi víc než dost
You're something beautiful... Jsi něco krásného...

Text přidala Eva01

Video přidala Eva01

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Unbreakable Smile (Reissue)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.