Playlisty Kecárna
Reklama

They cut me down - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

If they cut you down
Down to the ground
I'll reassure you, and you can start all anew
I'll relight the spark
Inside your heart
When your path is tested
By powers beyond
Když sráží tě
Dolů k zemi
Jistím tě, a ty můžeš začít znovu
Zažehnu jiskru
v srdci tvém
když na zkoušky na tvé cestě budou
nad tvé síly
Cause my heart beats
Oh, my heart beats
Yeah, my heart beats with love
Protože mé srdce bije
Oh, mé srdce bije
Yeah, mé srdce bije láskou
Generations
Have walked their mile
From concentration camps
To cyber wars
Our choices
Our attitudes
Is what shapes our lives
Sacred and unique
Generace
jdou si svojí cestou
od koncentračních táborů
ke kybernetickým válkám
naše volby
naše postoje
je to, co vytváří naše životy
posvátné a jedinečné
Yeah, my heart beats
Oh, my heart beats
Yes, my heart beats with love
Yeah, mé srdce bije
Oh, mé srdce bije
Yes, mé srdce bije..láskou
Oooohoo-ohohoo
Oooohoo-ohohoo
Oooohoo-ohohoo
Oooohoo-ohohoo
Oooohoo-ohohoo....
Oooohoo-ohohoo.....
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo
Still my heart beats with love mé srdce stále bije láskou...
Lift up, wake up
Beautiful youth of today
We believe in you
Do not be afraid
Abide in the love
Believe and you shall receive
Every path to greatness
Is tested by fire
Zvednout se a probudit
Krásné mládí dneška
věříme v tebe
Nemějte strach
Strvejte v lásce
Věř a přijmi
každou cestu k velikosti
Je to test ohněm
Yes your love will
Carry you through
Ano tvá láska
se přenáší skrz tebe
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo
Hey hey hey hey hey
Oooohoo-ohohoo
Oooohoo-ohohoo
Oh my heart beats, it still beats
Yeah, with love
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo....
Hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey
Oooohoo-ohohoo...
Oooohoo-ohohoo...
Oh my heart beats
How it still beats, yeah
Oh mé srdce bije, stále bije
Mé srdce bije...láskou
Oh mé srdce bije, stále bije
Mé srdce bije...láskou
Brothers and sisters
Let's walk hand in hand
Together we're strong
In these days
Bratři a sestry
Kráčejme ruku v ruce
Společně jsme silní
v těchto dnech

Text přidala z_svarcova

Text opravila z_svarcova

Video přidala z_svarcova

Překlad přidala z_svarcova

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Grace & Kelly

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.