Playlisty Kecárna
Reklama

Thanking Blessed Mary - text, překlad

playlist Playlist
Such a beautiful site entered into my life
My interest conquered the fright to meet the mother of all light
Jaké to nádherné místo
Vstoupilo do mého života
Můj zájem přemohl strach
Ze setkání s Matkou všeho světla
My pounding heart rose in speed when she planted a seed
In the deepest essence of me it was the day my spirit was freed
Moje uvězněné srdce rychle povstalo
Když zasadila semínko
Do mojí nejhlubší podstaty
Toho dne byl můj duch osvobozen
Oh I'm thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light
Oh, děkuji požehnané Marii
Za božské světlo
Děkuji požehnané Marii
Za božské světlo
Děkuji požehnané Marii
Za světlo
Temptation messed me around she picked me up from the ground
And taught me to never let go of your God given soul
Pokušení se mnou hýbalo
Zvedla mě ze země
A naučila mě nikdy neopustit
Duši, kterou mi daroval Bůh
But sometimes I still lose my mind when life is cruel an' unkind
But it's when I suffer that I learn in a repenting heart love will burn
Někdy blázním
Když je život krutý a nevlídný
Když trpím, učím se
Že srdce, které cítí lítost, vzplane láskou
Oh I'm thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light
Oh, děkuji požehnané Marii
Za božské světlo
Děkuji požehnané Marii
Za božské světlo
Děkuji požehnané Marii
Za světlo
Oh my faith has been renewed
She guides me to eternal life and to the truth
Oh oh oh oh oh
Yes my faith has been renewed
Ano, moje víra byla obnovena
Ona mě vede
K věčnému životu a k pravdě, oh oh oh
Ano, moje víra byla obnovena
Oh I'm thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light divine
Thanking Blessed Mary for light
Oh, děkuji požehnané Marii
Za božské světlo
Děkuji požehnané Marii
Za božské světlo
Děkuji požehnané Marii
Za světlo
And now I've met Jesus her son with the holy spirit I've begun
A pilgrimage to heaven above to our Father's kingdom of love
A teď, když jsem se setkal s Ježíšem, jejím synem
Se svatým duchem
Započal jsem pouť do nebe
Do království lásky našeho otce
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria (gracia plena, gracia plena)
Ave, Ave, Ave Maria (gracia plena, gracia plena)

Text přidala Millagros115

Text opravila MrEliiis

Překlad přidala Millagros115

Překlad opravila MrEliiis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In Exil

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.