Playlisty Kecárna
Reklama

Safe hands - text, překlad

playlist Playlist
One of those days when you feel so out of touch
Even the angel on my shoulder has had enough
I feel like a boy against Goliath
Who´s laughing down at my desires
All my armour is full of holes and full of rust
Jeden z těch dnů, kdy se cítíte tak mimo
Dokonce i anděl na mém rameni toho má dost
Cítím se jako kluk proti Goliášovi
Kdo se směje mým přáním
Celé moje brnění je plné děr a plné rzi
One of those nights where you get no rest at all
Counting headlights trace a path across the wall
Where is the voice that talks so sweetly
The only one who can complete me
Every time I trip into your armes I fall
Jedna z těch nocí, kdy si vůbec neodpočinete
Počítání trasy světlomety napříč stěnou
Kde je ten hlas, který mluvil tak sladce
Ten jediný, který mě může naplnit
Pokaždé zakopnu a spadnu do tvého náručí
´Cause with you as my witness
You make me wanna be a better man
I´m not afraid of my weakness
When my faith is like casteles in the send
I can be fearless
You make me belive in a bigger plan
´Cause when I´m with you
I know that I am in safe hands, in safe hands
Protože s tebou, jako mým svědkem
Díky tobě chci být lepší muž
Nebojím se mé slabiny
Kdy moje víra je jako hrady z písku
Já umim být nebojácný
Díky tobě věřím ve větší plán
Protože když jsem s tebou
Já vím, že jsem v bezpečných rukách,
v bezpečných rukách
You reach out to me, you don´t judge and you don´t blame
If for a second the best of my intentions evaporate
When the demons on my shoulder
Are getting louder, getting boulder
With just one touch your love blows them all away
Dostaneš se ke mně, nesoudíš a neobviňuješ
Pokud se na vteřinu všechno z mé mysli vypaří
Když moji démoni na rameni
Jsou stále hlasitější, jsou stále sinější
Pouhým jedním dotykem tvé lásky je všechny odfoukne pryč
´Cause with you as my witness
You make me wanna be a better man
I´m not afraid of my weakness
When my faith is like casteles in the send
I can be fearless
You make me belive in a bigger plan
´Cause when I´m with you
I know that I am in safe hands, in safe hands
Protože s tebou, jako mým svědkem
Díky tobě chci být lepší muž
Nebojím se mé slabiny
Kdy moje víra je jako hrady z písku
Já umím být nebojácný
Díky tobě věřím ve větší plán
Protože když jsem s tebou
Já vím, že jsem v bezpečných rukách,v bezpečných rukách
In safe hands, in safe hands, oh yeah V bezpečných rukách, v bezpečných rukách,
oh to jo
´Cause with you as my witness
You make me wanna be a better man
I´m not afraid of my weakness
When my faith is like casteles in the send
I can be fearless
You make me belive in a bigger plan
´Cause when I´m with you
I know that I am in safe hands, in safe hands
Protože s tebou, jako mým svědkem
Díky tobě chci být lepší muž
Nebojím se mé slabiny
Kdy moje víra je jako hrady z písku
Já umim být nebojácný
Díky tobě věřím ve větší plán
Protože když jsem s tebou
Já vím, že jsem v bezpečných rukách,
v bezpečných rukách

Text přidala Sammmy

Překlad přidala happiness222

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Human

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.