Playlisty Kecárna
Reklama

Renegade - text, překlad

playlist Playlist
Driving out before the break of dawn
I do as I please, I hit and run.
There's a dark side in everyone
I'm spoiling the breeze
with the smoke of my gun.
Řízení před úsvitem
Dělám,co se mi zlíbí,udeřím a uteču
Je tu odvrácená strana v každém
Kazím ovzduší
Kouřem z mé pistole
You're running for your life, oh no
So long my friend so long, oh no
the renegade is on the run
Utíkáš pro svůj život,oh ne
Tak dlouho kamaráde,tak dlouho,oh ne
Zrádce je na útěku
lalala lalala leyda
lalala lalala ley
lalala lalala leyda
leyda leyda ley (2x)
lalala lalala leyda
lalala lalala ley
lalala lalala leyda
leyda leyda ley (2x)
Oh the mountains of misery
I left in that town is falling on me.
And now the lawless man in me
Is losing his crown and brought to his knees.
Ó hory trápení
Opustil jsem toto město když na mě spadalo
A teď ten nezákonný muž ve mně
Ztrácí jeho korunu a přináší na jeho kolena
I'm running for my life, oh no
So long my friend so long oh no,
the renegade is on the run.
Utíkáš pro svůj život,oh ne
Tak dlouho kamaráde,tak dlouho,oh ne
Zrádce je na útěku
lalala lalala leyda
lalala lalala ley
lalala lalala leyda
leyda leyda ley (2x)
lalala lalala leyda
lalala lalala ley
lalala lalala leyda
leyda leyda ley (2x)
If you hide at Leyda's place
The boys will track you down
And I'll find you anyways oh no,
the renegade is on the run
Pokud se budeš skrývat v Leydově místě
Kluci tě vystopujou
A já tě najdu každopádně,oh ne
Zrádce je na útěku
You'll cry on judgement day
Just like a wining baby
You'll die unless you're saved oh no,
the renegade is on the run.
Budeš plakat v soudný den
Stejně jako milé dítě
Zemřeš,pokud nebudeš zachráněn,oh ne
Zrádce je na útěku
lalala lalala leyda
lalala lalala ley
lalala lalala leyda
leyda leyda ley (2x)
lalala lalala leyda
lalala lalala ley
lalala lalala leyda
leyda leyda ley (2x)

Text přidala happiness222

Překlad přidala happiness222

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Human

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.