Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Hymn to love - text, překlad

playlist

If I speak in the tongues of humans and of angels,
But do not have love,
I am a noisy gong or a clanging cymbal.

If I have prophetic powers and all mysteries and all knowledge,
And if I have all faith so as to remove mountains,
But I do not have love,
I gain nothing.

If I give away all my possessions,
And if I deliver my body to be burned,
But I do not have love,
I am nothing.

Love is patient,
Love is kind,
It’s not jealous,
It doesn’t brag,
It’s not puffed up,
It’s not insist on its own way,
It’s not provoked, resentful,
It’s not rejoice in wrongdoing,
But rejoices with the truth,
It bears all things, believes all things,
Hopes all things, endures all things,
Love never ends.

But as for prophecies,
They will come to an end,
As for tongues, they will cease,
The knowledge will come to an end.

For we know only in part and we prophesy only in part,
But when the complete comes,
The partial will come to an end.

When I was a child, I spoke like a child,
I thought like a child, I reasoned like a child,
When I became an adult, I’d outgrown demented childish ways.

For now we see in a mirror,
Then we will see face to face,
Now I know only in part,
Then I know fully, even as I have been fully known,
And now faith, hope and love abide,
The greatest of these is love.

Love is patient,
Love is kind,
It’s not jealous,
It doesn’t brag,
It’s not puffed up,
It’s not insist on its own way,
It’s not provoked, resentful,
It’s not rejoice in wrongdoing,
But rejoices with the truth,
It bears all things, believes all things,
Hopes all things, endures all things,
Love never ends.

Love is patient,
Love is kind,
It’s not jealous,
It doesn’t brag,
It’s not puffed up,
It’s not insist on its own way,
It’s not provoked, resentful,
It’s not rejoice in wrongdoing,
But rejoices with the truth,
It bears all things, believes all things,
Hopes all things, endures all things,
Love never ends.

Text přidala miskamiskova

Text opravila Sammmy

Kdybych mluvil jazyky lidí a andělů,
Ale nemam lásku,
Jsem hlučný gong nebo řinčící činel.

Mám-li prorocké síly a všechny záhady a všechny
znalosti,
A mám-li tak velikou víru, aby se odstranily hory,
Ale já nemám lásku,
Nic nezískám.

Pokud dám pryč všechen svůj majetek,
A pokud vydám své tělo ke spálení,
Ale nemám lásku,
Já nejsem nic.

Láska je trpělivá,
Láska je laskavá,
Není žárlivá,
Není to vychloubání,
Není to nadutí,
Není to trvat na svém vlastním způsobu,
Není provokující, rozmrzelá,
Není to radovat se z provinění,
Ale vždy se raduje s pravdou,
Nese všechny věci, ve vše věří,
Ve vše doufá, vydrží všechno,
Láska nikdy nekončí.

Ale pokud jde o proroctví,
Přijdou do konce,
Pokud jde o jazyky, přestanou,
Znalost dojde svého konce.

Protože známe jen části i naše prorokování je jen částečné,
Ale když přijde celek,
neúplnost skončí.

Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě,
Myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě,
Když jsem se stal dospělý, tak bych měl vyrůst dementním dětinským způsobům.

Pro tuto chvíli se vidíme v zrcadle,
Pak se uvidíme tváří v tvář,
Teď vím jen z části,
Pak budu vědět vše, i když už jsem věděl vše,
A teď víra, dodržování naděje a lásky,
Největší z nich je láska.

Láska je trpělivá,
Láska je laskavá,
Není žárlivá,
Není to vychloubání,
Není to nadutí,
Není to trvat na svém vlastním způsobu,
Není provokující, rozmrzelá,
Není to radovat se z provinění,
Ale vždy se raduje s pravdou,
Nese všechny věci, ve vše věří,
Ve vše doufá, vydrží všechno,
Láska nikdy nekončí.

Láska je trpělivá,
Láska je laskavá,
Není žárlivá,
Není to vychloubání,
Není to nadutí,
Není to trvat na svém vlastním způsobu,
Není provokující, rozmrzelá,
Není to radovat se z provinění,
Ale vždy se raduje s pravdou,
Nese všechny věci, ve vše věří,
Ve vše doufá, vydrží všechno,
Láska nikdy nekončí.

Překlad přidala Sammmy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.